English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa KUL

English   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Styczeń Tadeusz

Styczeń Tadeusz Józef – filozof, etyk, główny zwolennik personalizmu etycznego w pol. filozofii, ur. 21 XII 1931 w Wołowicach k. Krakowa, zm. 24 X 2010 w Trzebnicy.

W latach 1950–1955 odbył studia na Wydziale Teologicznym UJ, święcenia kapłańskie przyjął w 1955 jako członek Zgromadzenia Księży Salwatorianów. W latach 1955–1960 odbył studia magisterskie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (praca magisterska napisana pod kierunkiem K. Wojtyły: Koncepcja cnoty u N. Hartmana). W 1963 uzyskał doktorat (u tego samego promotora) na podstawie rozprawy Problem możliwości etyki u Johna Locke’a. Od 1963 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Etyki KUL. W 1971 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności. W latach 1978–2006 był kierownikiem Katedry i Zakładu Etyki KUL. Tytuł prof. i stanowisko prof. zwyczajnego uzyskał w 1992 (wypromował dziewięciu doktorów). Równolegle prowadził wykłady z etyki w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie Śląskim. W 1975 wykładał jako visiting professor na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz. W latach 1981–1986 prowadził wykłady i seminaria w Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Był współzałożycielem i członkiem senatu powstałej w 1981 International Academy of Philosophy (Dallas, Tx., a następnie Schaan, Liechtenstein). Od 1981 był konsultorem Papieskiej Rady do spraw Rodziny oraz Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W latach 1982–2006 był dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Ethos”. Członek zwyczajny Papieskiej Akademii Życia (w latach: 1994–2004 członek Rady Zarządzającej w tej akademii); członek Rady Naukowej Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną UKSW. Współredaktor czasopism naukowych, m.in.: „Roczników Filozoficznych”, „Aletheia”, „Anthropotes”, „Il nuovo Areopago”, „La nuova Europa”. Otrzymał doktoraty h.c. Uniwersytetu w Pamplonie (1995) oraz Uniwersytetu Laterańskiego (2007). Kawaler Orderu Odrodzenia Polski (2006), otrzymał Medal „Zasłużony dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (2007).

Liczba publikacji w kolekcji: 101

Najczęściej przeglądane

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...