English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa KUL

English   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Dziedzictwo Kulturowe

Kolekcja zawiera cyfrowe kopie wybranych publikacji przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL: czasopism, dokumentów życia społecznego, piśmiennictwa teologicznego, zbiorów specjalnych oraz regionaliów obejmujących Lubliniana i Kresy Wschodnie.

Liczba publikacji w kolekcji: 36006

Liczba publikacji w kolekcji i we wszystkich podkolekcjach: 36172

Najczęściej przeglądane

  1. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [24403]
  2. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien : sammt einem Namen-Register : für das Jahr ... [12290]
  3. Schematyzm Diecezji Przemyskiej Ob[rządku] Łac[inskiego] [10773]
  4. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [9502]
  5. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [9385]
  6. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [8584]
  7. Catalogus Systematicus Librorum Bibliothecae aedis Cathedralis Marianae et Regii Gimnasii et academici Sedinensis cuius membra disiecta a multo pulvere post temporis spatium satis longum purgata respectu Repositoriorum novorum in varias lectiones dividere, eaque in Catalogo Nominali et Alphabetico seorsim compacto in simili jam jam designata etiam in hoc volumine Secundum Materias, librorumque Situm in memoriam et aliorum exemplum, usumque imprimis Bibliothecae huic Praefectorum exceptis iis nempe Iuridicis accuratissime describere voluit David Fridericus Ebert a Consiliis dicasterii per Duc. Pomer, ex Cam. Eccl. Regiis Archidiaconus ad templum Cathedrale et Professor LL. et hoc tempore Bibliothecarius Palaeo – Stetini. MDCCLXXX [1780] [7831]
  8. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [7632]
  9. Zarys filozofii człowieka / Stanisław Kowalczyk. [7297]
  10. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [6366]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...