English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Books (until 1945)

Number of publications in collection: 1442

Frequently viewed

  1. Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskiem. Z. 1 - Z. 7 / red. Kazimierz Broniewski [et al.] [5810]
  2. Katalog archiwum Opactwa Cystersów w Mogile / oprac. Kazimierz Kaczmarczyk i Gerard Kowalski [3699]
  3. Spowiedź : jaką być powinna i jak się do niej gotować / Feliks Cozel [2094]
  4. Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam = Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie / [przedm. E. Janota ; oprac. Fr. Piekosiński] ; wydany staraniem i nakł. C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego [1784]
  5. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. 2, Obejmujący obrazy dyecezyi krakowskiej, archidyecezyi lwowskiej, dyecezyi przemyskiej i tarnowskiej / zebrał według autentycznych źródeł Alojzy Fridrich. [1692]
  6. Pisma katechetyczne / św. Augustyn ; z łac. przetł., wstępami i koment. zaopatrzył Władysław Budzik [910]
  7. Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopolinensis. T. 1, ps. 1, Continens diplomata et epistolas ab anno 1518-1593 / edidit Wladimirus Milkowicz [867]
  8. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. 3, Obejmujący obrazy archidyecezyi warszawskiej, dyecezyi płockiej, włocławskiej, kieleckiej, sandomierskiej, lubelskiej i sejneńskiej / zebrał według autentycznych źródeł Alojzy Fridrich. [817]
  9. Pierwszy Legjon Puławski : (od Pakosławia do Zelwy 19 V 1915-11 XI 1915) / Jan Rządkowski [803]
  10. Przed nową epoką : materyały do historyi oo. Bernardynów w Polsce / zebrał, ułożył, napisał Norbert Golichowski [789]

More...

Recently added

Loading...