English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa KUL

English   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Książki (do 1945 r.)

Liczba publikacji w kolekcji: 1472

Najczęściej przeglądane

  1. Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskiem. Z. 1 - Z. 7 / red. Kazimierz Broniewski [et al.] [5954]
  2. Katalog archiwum Opactwa Cystersów w Mogile / oprac. Kazimierz Kaczmarczyk i Gerard Kowalski [4426]
  3. Spowiedź : jaką być powinna i jak się do niej gotować / Feliks Cozel [2948]
  4. Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam = Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie / [przedm. E. Janota ; oprac. Fr. Piekosiński] ; wydany staraniem i nakł. C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego [2017]
  5. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. 2, Obejmujący obrazy dyecezyi krakowskiej, archidyecezyi lwowskiej, dyecezyi przemyskiej i tarnowskiej / zebrał według autentycznych źródeł Alojzy Fridrich. [1856]
  6. Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopolinensis. T. 1, ps. 1, Continens diplomata et epistolas ab anno 1518-1593 / edidit Wladimirus Milkowicz [1710]
  7. Siedemsetletnie (r. 1226-1926) dzieje klasztoru PP. Norbertanek w Imbramowicach / na podstawie klasztornego archiwum przez M. S., [Marię Łukaszewską] [1422]
  8. Pisma katechetyczne / św. Augustyn ; z łac. przetł., wstępami i koment. zaopatrzył Władysław Budzik [1037]
  9. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. 3, Obejmujący obrazy archidyecezyi warszawskiej, dyecezyi płockiej, włocławskiej, kieleckiej, sandomierskiej, lubelskiej i sejneńskiej / zebrał według autentycznych źródeł Alojzy Fridrich. [969]
  10. Pierwszy Legjon Puławski : (od Pakosławia do Zelwy 19 V 1915-11 XI 1915) / Jan Rządkowski [967]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...