English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa KUL

English   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Zbiory specjalne

Kolekcja „Dziedzictwo Kulturowe” obejmuje m. in. cyfrowe kopie cennych zabytków piśmiennictwa zgromadzonych w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, w tym rękopisy, stare druki, zbiory graficzne, kartograficzne i muzyczne.

Liczba publikacji w kolekcji: 1322

Najczęściej przeglądane

  1. Catalogus Systematicus Librorum Bibliothecae aedis Cathedralis Marianae et Regii Gimnasii et academici Sedinensis cuius membra disiecta a multo pulvere post temporis spatium satis longum purgata respectu Repositoriorum novorum in varias lectiones dividere, eaque in Catalogo Nominali et Alphabetico seorsim compacto in simili jam jam designata etiam in hoc volumine Secundum Materias, librorumque Situm in memoriam et aliorum exemplum, usumque imprimis Bibliothecae huic Praefectorum exceptis iis nempe Iuridicis accuratissime describere voluit David Fridericus Ebert a Consiliis dicasterii per Duc. Pomer, ex Cam. Eccl. Regiis Archidiaconus ad templum Cathedrale et Professor LL. et hoc tempore Bibliothecarius Palaeo – Stetini. MDCCLXXX [1780] [7831]
  2. Mundury Wojska Polskiego 1700-1937 / oprac. Władysław Dziewanowski przy współudziale Józefa Konopki ; tabl. i oprac. graf. Xawerego Koźmińskiego i Stanisława Haykowskiego] [2883]
  3. Przewodnik ilustrowany po województwie stanisławowskiem z mapą / [Romuald Dąbrowski]. [1600]
  4. Liber matrimoniorum contractorum Parochialis Ecclesiae Biscupicensis post combustionem Ecclesiae, quae facta est 22 Aprilis Anno Domini 1627 [1248]
  5. Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL T. 3 [1247]
  6. Przewodnik po Wilnie / Władysław Zahorski. [1147]
  7. Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL T. 6 [918]
  8. Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL T. 7 [709]
  9. Meisterwerke der Holzschneidekunst : aus dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei. 2 Bd. [686]
  10. Concordia discordantium canonum [674]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...