English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa KUL

English   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Zbiory specjalne

Kolekcja „Dziedzictwo Kulturowe” obejmuje m. in. cyfrowe kopie cennych zabytków piśmiennictwa zgromadzonych w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, w tym rękopisy, stare druki, zbiory graficzne, kartograficzne i muzyczne.

Liczba publikacji w kolekcji: 1130

Najczęściej przeglądane

  1. Catalogus Systematicus Librorum Bibliothecae aedis Cathedralis Marianae et Regii Gimnasii et academici Sedinensis cuius membra disiecta a multo pulvere post temporis spatium satis longum purgata respectu Repositoriorum novorum in varias lectiones dividere, eaque in Catalogo Nominali et Alphabetico seorsim compacto in simili jam jam designata etiam in hoc volumine Secundum Materias, librorumque Situm in memoriam et aliorum exemplum, usumque imprimis Bibliothecae huic Praefectorum exceptis iis nempe Iuridicis accuratissime describere voluit David Fridericus Ebert a Consiliis dicasterii per Duc. Pomer, ex Cam. Eccl. Regiis Archidiaconus ad templum Cathedrale et Professor LL. et hoc tempore Bibliothecarius Palaeo – Stetini. MDCCLXXX [1780] [7728]
  2. Mundury Wojska Polskiego 1700-1937 / oprac. Władysław Dziewanowski przy współudziale Józefa Konopki ; tabl. i oprac. graf. Xawerego Koźmińskiego i Stanisława Haykowskiego] [2461]
  3. Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL T. 3 [1210]
  4. Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL T. 6 [901]
  5. Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL T. 7 [687]
  6. Meisterwerke der Holzschneidekunst : aus dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei. 2 Bd. [667]
  7. Statuta Regni Poloniae, in ordinem Alphabeti digesta / A Joanne Herborto [...] [624]
  8. Concordia discordantium canonum [623]
  9. Dyaryusz Seymikow Woiewodz[twa] Lubelskiego, w Lublinie 1792. [606]
  10. Drzewo żywota z raiu. Naprzód na Górze Jerozolimskiey Kalwaryi, złośliwą ręką potym na Gorze Łysiec przez ręce Świętego Emeryka krolewica węgierskiego, roku pańskiego tysiącnego szostego, przesadzone; Nieustannemi Cudami , y Łaskami kwitnące, w wszelkich przypadkach ludzkich zdrowy Owoc, Pociech y Ratunku, rodzące; Pod strażą Zakonikow Oyca S. Benedykta Kongregacyi Polskiey Benedyktyńskiey, zostaiące, Teraz Nowo Historycznie Opisane. / Przez X. Jacka Jabłońskiego, tegoż Klasztoru S. Krzyża Professa. Proboszcza S Michała w Słupi, Na zgłodniały ludzki apetyt, y na posiłek pospolity, do Druku podane. ; Mnie się tylko przynależy szczycic vv krzyżv Pana naszego Iezv Christa Zbavviciela na Gorze Lysey, ad Galat: 6 [583]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...