English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Collection

Library

Collection Description: KUL Book Series

Number of publications in collection: 121

Frequently viewed

  1. Il Discepolo di Gesù nell'ora della prova (Gv 18-19), luogo di rivelazione del Maestro / Zbigniew Grochowski ; [recenzenci Henryk Witczyk, Giorgio Giurisato, Rosario Pierri]. [141]
  2. "Apokalipsa Adama" wprowadzenie i przekład / Mariusz Szmajdziński. [120]
  3. "Wieża Babel" P. Bruegla czytana oczami biblisty = "Tower of Babel" by P. Breugel considered with the biblical eyes / Stefan Szymik. [118]
  4. Egzegeza biblijna w sztuce - słowo obrazem się staje = Bible Exegetized by art – the word wecomes image / Ryszard Knapiński. [100]
  5. Uczeń ikoną Chrystusa : studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33 / Branislav Kl'uska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Nauk Biblijnych. [83]
  6. Biblia w "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego i milczenie teologów = The Bible in "The Decalogue" by Krzysztof Kieślowski and the silence of theologians / Marek Lis. [77]
  7. Ascent to heaven in the early jewish apocalypses / John J. Collins. [73]
  8. Wprowadzenie - Qumran : pomiędzy Starym a Nowym Testamentem / ks. Henryk Drawnel, ks. Andrzej Piwowar [72]
  9. Historia Józefa egipskiego w powieści Tomasza Manna "Józef i jego bracia" = The history of the Joseph in Egypt in "Joseph and his brothers" by T. Mann / Zdzisław Pawlowski. [63]
  10. "Nad rzekami Babilonu" (Ps 137,1) : polskie reminiscencje pieśni żydowskich wygnańców w początkach "zamordowanego Królestwa" (1795-1831) = "By the Rivers of Babylon" (Ps 137:1) : Polish reminiscences of the jewish outcasts' song / Waldemar Chrostowski. [63]

More...

Recently added

Loading...