English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Collection

Library

Collection Description: KUL Book Series

Number of publications in collection: 122

Frequently viewed

  1. Wprowadzenie - Qumran : pomiędzy Starym a Nowym Testamentem / ks. Henryk Drawnel, ks. Andrzej Piwowar [440]
  2. "Wieża Babel" P. Bruegla czytana oczami biblisty = "Tower of Babel" by P. Breugel considered with the biblical eyes / Stefan Szymik. [273]
  3. Il Discepolo di Gesù nell'ora della prova (Gv 18-19), luogo di rivelazione del Maestro / Zbigniew Grochowski ; [recenzenci Henryk Witczyk, Giorgio Giurisato, Rosario Pierri]. [257]
  4. "Apokalipsa Adama" wprowadzenie i przekład / Mariusz Szmajdziński. [212]
  5. Biblijne pojęcie "odkupienia" w poezji Zbigniewa Herberta? = The biblical concept of redemption in works of Z. Herbert? / Arnold Zawadzki. [201]
  6. Znaki końca czasów w "Apokalipsie Ezdrasza" (4 Ezd) / Mirosław S. Wróbel. [165]
  7. Biblia w "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego i milczenie teologów = The Bible in "The Decalogue" by Krzysztof Kieślowski and the silence of theologians / Marek Lis. [156]
  8. Uczeń ikoną Chrystusa : studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33 / Branislav Kl'uska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Nauk Biblijnych. [139]
  9. Eliasz. Slowo Boże lekarstwem na kryzys wiary proroka (1Krl 17,1-19,21) = Elijah's Stoey - God's Word as a cure for a prophet's faith crisis (1 Kings 17:1 - 19:21) / Tomasz Tułodziecki. [130]
  10. "Nad rzekami Babilonu" (Ps 137,1) : polskie reminiscencje pieśni żydowskich wygnańców w początkach "zamordowanego Królestwa" (1795-1831) = "By the Rivers of Babylon" (Ps 137:1) : Polish reminiscences of the jewish outcasts' song / Waldemar Chrostowski. [129]

More...

Recently added

Loading...