English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Statistics

Number of publications: 37035

Readers on-line: 135

Total number of users since Jun 1, 2011: 3239160

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library KUL

Page1of1462 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [19798]
 2. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien : sammt einem Namen-Register : für das Jahr ... [12003]
 3. Metody jakościowe, metody ilościowe : hamletowski dylemat czy różnorodnść do wyboru? [11442]
 4. Schematyzm Diecezji Przemyskiej Ob[rządku] Łac[inskiego] [8605]
 5. Catalogus Systematicus Librorum Bibliothecae aedis Cathedralis Marianae et Regii Gimnasii et academici Sedinensis cuius membra disiecta a multo pulvere post temporis spatium satis longum purgata respectu Repositoriorum novorum in varias lectiones dividere, eaque in Catalogo Nominali et Alphabetico seorsim compacto in simili jam jam designata etiam in hoc volumine Secundum Materias, librorumque Situm in memoriam et aliorum exemplum, usumque imprimis Bibliothecae huic Praefectorum exceptis iis nempe Iuridicis accuratissime describere voluit David Fridericus Ebert a Consiliis dicasterii per Duc. Pomer, ex Cam. Eccl. Regiis Archidiaconus ad templum Cathedrale et Professor LL. et hoc tempore Bibliothecarius Palaeo – Stetini. MDCCLXXX [1780] [7819]
 6. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [7636]
 7. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [7624]
 8. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [7372]
 9. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [6998]
 10. Psychologiczne aspekty tatuowania się. [6357]
 11. Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskiem. Z. 1 - Z. 7 / red. Kazimierz Broniewski [et al.] [5900]
 12. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [5221]
 13. Zarys filozofii człowieka / Stanisław Kowalczyk. [4512]
 14. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [4167]
 15. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [3993]
 16. Katalog archiwum Opactwa Cystersów w Mogile / oprac. Kazimierz Kaczmarczyk i Gerard Kowalski [3863]
 17. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien : sammt einem Namen-Register : für das Jahr ... [3363]
 18. Spowiedź : jaką być powinna i jak się do niej gotować / Feliks Cozel [2724]
 19. Informator Handlowo-Przemysłowy na Rok 1922. [2686]
 20. Mundury Wojska Polskiego 1700-1937 / oprac. Władysław Dziewanowski przy współudziale Józefa Konopki ; tabl. i oprac. graf. Xawerego Koźmińskiego i Stanisława Haykowskiego] [2678]
 21. Style przywiązania a postawy rodzicielskie. Doniesienie z badań. [2237]
 22. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien : sammt einem Namen-Register : für das Jahr ... [2114]
 23. Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Premisliensis tum Saecularis tum Regularis Ritus Latini [2014]
 24. Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam = Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie / [przedm. E. Janota ; oprac. Fr. Piekosiński] ; wydany staraniem i nakł. C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego [1956]
 25. Altruizm i jego pomiar. Kwetionariusz A-N. [1900]