English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Statistics

Number of publications: 43157

Readers on-line: 214

Total number of users since Jun 1, 2011: 9191901

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library KUL

Page1of1642 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [28193]
 2. Metody jakościowe, metody ilościowe : hamletowski dylemat czy różnorodnść do wyboru? [17023]
 3. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien : sammt einem Namen-Register : für das Jahr ... [12617]
 4. Schematyzm Diecezji Przemyskiej Ob[rządku] Łac[inskiego] [11843]
 5. Psychologiczne aspekty tatuowania się. [11275]
 6. Zarys filozofii człowieka / Stanisław Kowalczyk. [10539]
 7. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [10239]
 8. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [10011]
 9. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [9528]
 10. Catalogus Systematicus Librorum Bibliothecae aedis Cathedralis Marianae et Regii Gimnasii et academici Sedinensis cuius membra disiecta a multo pulvere post temporis spatium satis longum purgata respectu Repositoriorum novorum in varias lectiones dividere, eaque in Catalogo Nominali et Alphabetico seorsim compacto in simili jam jam designata etiam in hoc volumine Secundum Materias, librorumque Situm in memoriam et aliorum exemplum, usumque imprimis Bibliothecae huic Praefectorum exceptis iis nempe Iuridicis accuratissime describere voluit David Fridericus Ebert a Consiliis dicasterii per Duc. Pomer, ex Cam. Eccl. Regiis Archidiaconus ad templum Cathedrale et Professor LL. et hoc tempore Bibliothecarius Palaeo – Stetini. MDCCLXXX [1780] [7856]
 11. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [7856]
 12. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [7256]
 13. Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskiem. Z. 1 - Z. 7 / red. Kazimierz Broniewski [et al.] [6000]
 14. Wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka. [5996]
 15. Katalog archiwum Opactwa Cystersów w Mogile / oprac. Kazimierz Kaczmarczyk i Gerard Kowalski [5694]
 16. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [5036]
 17. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [4361]
 18. Style przywiązania a postawy rodzicielskie. Doniesienie z badań. [3646]
 19. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien : sammt einem Namen-Register : für das Jahr ... [3508]
 20. Przewodnik po Wilnie / Władysław Zahorski. [3162]
 21. Spis Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Lubelskiej [3142]
 22. Spowiedź : jaką być powinna i jak się do niej gotować / Feliks Cozel [3070]
 23. Mundury Wojska Polskiego 1700-1937 / oprac. Władysław Dziewanowski przy współudziale Józefa Konopki ; tabl. i oprac. graf. Xawerego Koźmińskiego i Stanisława Haykowskiego] [3029]
 24. Badania ilościowe vs jakściowe – pytanie o tożsamość psychologii. [2884]
 25. Informator Handlowo-Przemysłowy na Rok 1922. [2742]