English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Statistics

Number of publications: 35233

Readers on-line: 720

Total number of users since Jun 1, 2011: 2654122

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library KUL

 1. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [16922]
 2. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien : sammt einem Namen-Register : für das Jahr ... [11653]
 3. Metody jakościowe, metody ilościowe : hamletowski dylemat czy różnorodnść do wyboru? [9310]
 4. Schematyzm Diecezji Przemyskiej Ob[rządku] Łac[inskiego] [7854]
 5. Catalogus Systematicus Librorum Bibliothecae aedis Cathedralis Marianae et Regii Gimnasii et academici Sedinensis cuius membra disiecta a multo pulvere post temporis spatium satis longum purgata respectu Repositoriorum novorum in varias lectiones dividere, eaque in Catalogo Nominali et Alphabetico seorsim compacto in simili jam jam designata etiam in hoc volumine Secundum Materias, librorumque Situm in memoriam et aliorum exemplum, usumque imprimis Bibliothecae huic Praefectorum exceptis iis nempe Iuridicis accuratissime describere voluit David Fridericus Ebert a Consiliis dicasterii per Duc. Pomer, ex Cam. Eccl. Regiis Archidiaconus ad templum Cathedrale et Professor LL. et hoc tempore Bibliothecarius Palaeo – Stetini. MDCCLXXX [1780] [7746]
 6. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [7064]
 7. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [6917]
 8. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [6866]
 9. Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskiem. Z. 1 - Z. 7 / red. Kazimierz Broniewski [et al.] [5856]
 10. Psychologiczne aspekty tatuowania się. [5352]
 11. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [5322]
 12. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [4642]
 13. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [3919]
 14. Katalog archiwum Opactwa Cystersów w Mogile / oprac. Kazimierz Kaczmarczyk i Gerard Kowalski [3811]
 15. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo] [3801]
 16. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien : sammt einem Namen-Register : für das Jahr ... [3301]
 17. Zarys filozofii człowieka / Stanisław Kowalczyk. [3000]
 18. Informator Handlowo-Przemysłowy na Rok 1922. [2671]
 19. Mundury Wojska Polskiego 1700-1937 / oprac. Władysław Dziewanowski przy współudziale Józefa Konopki ; tabl. i oprac. graf. Xawerego Koźmińskiego i Stanisława Haykowskiego] [2567]
 20. Spowiedź : jaką być powinna i jak się do niej gotować / Feliks Cozel [2505]
 21. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien : sammt einem Namen-Register : für das Jahr ... [2096]
 22. Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam = Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie / [przedm. E. Janota ; oprac. Fr. Piekosiński] ; wydany staraniem i nakł. C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego [1905]
 23. Profilowa analiza dysfunkcji wykonawczych w diagnostyce neuropsychologicznejosób po udarze mózgu. [1749]
 24. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. 2, Obejmujący obrazy dyecezyi krakowskiej, archidyecezyi lwowskiej, dyecezyi przemyskiej i tarnowskiej / zebrał według autentycznych źródeł Alojzy Fridrich. [1734]
 25. Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Premisliensis tum Saecularis tum Regularis Ritus Latini [1717]