English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Roczniki Psychologiczne. T. 5 (2002)

Publication structure:
 • Roczniki Psychologiczne
  • T. 5 (2002)
   • Uchnast, Zenon - Doświadczenie osobowe: przedmiot jakościowej analizy personalistycznej.
   • Brzozowski, Piotr - Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza.
   • Oleś, Piotr - Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne.
   • Ledzińska, Maria - Stres informacyjny jako zagrożenie dla rozwoju.
   • Kliś, Maria - Wnioskowanie lingwistyczne a proces recepcji tekstu narracyjnego.
   • Sobol, Małgorzata - Metafora jako sposób ekspresji postaw temporalnych.
   • Sękowski, Andrzej ; Witkowska, Bogumiła - W kierunku typologii uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych.
   • Niewiadomska, Iwona - Radzenie sobie ze stresem przez nieletnich.
   • Zasępa, Ewa - Personalny wymiar religijności a struktura osobowości.
   • Szymołon, Jerzy - Postawy prospołeczne a religijność.
   • Otrębski, Wojciech - Sprawozdanie z realizacji programu wymiany naukowej The Polish-British Research Partnership Programm w latach 2001-2002.
   • Chmielnicka, Elżbieta ; Gajda, Tomasz - Sprawozdanie z konferencji „ Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości" Śródborów, 18-20 paździenika 2001 r.
   • Kostrubiec, Beata - Sprawozdanie z Ogólopolskiej Konferencji Psychologicznej „ Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych "Lublin, 10 maja 2002 r.
   • Ksiądz profesor doktor habilitowany Kazimierz Popielski- doktor honoris causa.
   • Przemówienie ks. prof. dr. hab. Kazimierza Popielskiego z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Słowackiego Uniwersytetu Państwowego w Trnawie.
   • Jubileusz profesora Zdzisława Chlewińskiego.