English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa KUL

English   polski  

Publikacja

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Roczniki Psychologiczne. T. 5 (2002)

Struktura publikacji:
 • Roczniki Psychologiczne
  • T. 5 (2002)
   • Uchnast, Zenon - Doświadczenie osobowe: przedmiot jakościowej analizy personalistycznej.
   • Brzozowski, Piotr - Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza.
   • Oleś, Piotr - Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne.
   • Ledzińska, Maria - Stres informacyjny jako zagrożenie dla rozwoju.
   • Kliś, Maria - Wnioskowanie lingwistyczne a proces recepcji tekstu narracyjnego.
   • Sobol, Małgorzata - Metafora jako sposób ekspresji postaw temporalnych.
   • Sękowski, Andrzej ; Witkowska, Bogumiła - W kierunku typologii uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych.
   • Niewiadomska, Iwona - Radzenie sobie ze stresem przez nieletnich.
   • Zasępa, Ewa - Personalny wymiar religijności a struktura osobowości.
   • Szymołon, Jerzy - Postawy prospołeczne a religijność.
   • Otrębski, Wojciech - Sprawozdanie z realizacji programu wymiany naukowej The Polish-British Research Partnership Programm w latach 2001-2002.
   • Chmielnicka, Elżbieta ; Gajda, Tomasz - Sprawozdanie z konferencji „ Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości" Śródborów, 18-20 paździenika 2001 r.
   • Kostrubiec, Beata - Sprawozdanie z Ogólopolskiej Konferencji Psychologicznej „ Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych "Lublin, 10 maja 2002 r.
   • Ksiądz profesor doktor habilitowany Kazimierz Popielski- doktor honoris causa.
   • Przemówienie ks. prof. dr. hab. Kazimierza Popielskiego z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Słowackiego Uniwersytetu Państwowego w Trnawie.
   • Jubileusz profesora Zdzisława Chlewińskiego.