English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Ethos. R. 2, nr 2/3= 6/7 (1989)

Publication structure:
 • Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
  • R. 2 (1989)
   • nr 2/3= 6/7
    • Od redakcji : Sprawiedliwy z ubogiego żyje.
    • Jan Paweł II - Bogactwo ubóstwa.
    • Chmielowski, Albert - "Za wszystko, nawet za najcięższe utrapienia dziękować" (Fragmenty tekstów).
    • Zuberbier, Andrzej - Kościół ubogich.
    • Jaworski, Marian - Sens cierpienia w ujęciu Jana Pawła II. Analiza filozoficzno-religijna.
    • Dybciak, Krzysztof - Rewolucja czy wybór wiekszej wolności? Antropologiczno-społeczne podstawy "Brata naszego Boga"".
    • Vanier, Jean - Ubodzy źródłem życia dla Kościoła.
    • Maritano, Livio - Uprzywilejowana pozycja "ostatnich".
    • Grzegorczyk, Andrzej - Dźwiganie utrapień życia.
    • Małachowski, Stanisław - Kościół najuboższych.
    • Szostek, Andrzej - List do Aleksandra Małachowskiego.
    • Filek, Jacek - Etyka a obecność zła.
    • Ubóstwo bogactwem Kościoła. Z księdzem profesorem dr. hab. Stanisławem Nagym rozmawia red. Karol Klauza.
    • "Żyjmy naszym powołaniem do świętości". Posłanie Synodalne do Ludu Bożego, 1987.
    • Bortnowska, Halina - Ethos skutecznego współczucia.
    • Jabłonka, Krzysztof - Armenia - Kościół Hiobowy.
    • Świętochowska, Maria - Między ubóstwem a nędzą. Problem definicji ubóstwa.
    • Emigracja młodych Polaków. Fragmenty opracowania Prymasowskiej Rady Społecznej.
    • Lasocik, Zbigniew - Praktyki religijne więźniów w prawie polskim.
    • Dialog z niewierzącymi.
    • Modlitwa.
    • Zaleski-Isakowicz, Tadeusz - Skarby i skarbnicy Kościoła.
    • Małkowski, Stanisław - Ubodzy w prawdę i miłosierdzie. Uwagi praktyka broniącego życia.
    • Krupska, Joanna - Przesłanie Ewy.
    • Krukowska, Elżbieta - Stephen Hawking : fizyka teoretyczna i wózek inwalidzki.
    • Krukowska, Elżbieta - Człowiek i trąd. O Ruth Pfau - niemieckiej lekarce i zakonnicy pracującej wśród trędowatych w Pakistanie.
    • Lewandowski, Grzegorz - Dialog za murem. (Z doświadczeń duszpasterza więziennego).
    • Zgorzelski, Czesław - "Litwo! Ojczyzno moja!..."
    • List Senatu Akademickiego KUL do Marszałka Sejmu PRL.
    • Szostek, Andrzej - Sumienie i źródła jego wiążącej mocy.
    • Styczeń, Tadeusz - Nienarodzony - miarą demokracji.
    • Nota redakcyjna.
    • Styczeń, Tadeusz - O metodę współmierną do rozwiązywanego problemu.
    • Bajda, Jerzy - Moralność wbrew zasadom?
    • Niwiński, Piotr - Wartości kulturowe wobec przemian społecznych w Polsce.
    • Truskolaska, Anna - Ethos wyższych uczelni i jego zagrożenia.
    • Łaszkiewicz, Hubert - Ewolucja postawy wobec ubogich od średniowiecza po nasze czasy.
    • Mickiewicz, Tomasz - Ameryka Łacińska a problem wyzwolenia.
    • Koszyk, Jolanta - Dzieci świata.
    • Wrzecionkowski, Zbigniew - AIDS a problemy społeczne i moralne (przegląd niektórych publikacji niemieckich).
    • Niemiec, Henryk - Poprzez niepełnosprawność do osoby.
    • Medycka, Krystyna - Żyć z cierpieniem.
    • Olszewska-Koziarska, Urszula - Wartość osoby niepełnosprawnej we wspólnocie.
    • Przeciszewski, Marcin - "Cienie i światło" - pismo rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych.
    • Seweryniak, Henryk - "Sollicitudo rei socialis" wyzwanie i pierwsze odpowiedzi.
    • Gancarz, Mirosław - Pierwsze reakcje na encyklikę "Sollicitudo rei socialis".
    • Chudy, Wojciech - Dar życia ludzkiego w małżeństwie i rodzinie. Konwersatorium Myśli Jana Pawła II (1987-1988).
    • Działalność Instytutu Jana Pawła II w roku 1988 (Sprawozdanie).
    • Filipiak, Maria ; Klauza, Karol - Cierpiący i ubogi. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1987).
    • Noty o autorach.
    • Summary.