English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Ethos. R. 2, nr 4=8 (1989)

Publication structure:
 • Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
  • R. 2 (1989)
   • nr 4=8
    • Od redakcji : Transcendencja i codzienność sztuki.
    • Jan Paweł II - Do twórców kultury i sztuki.
    • Holoubek, Gustaw - Słowo do Papieża.
    • Jan Paweł II - Podziękowanie.
    • Łapicki, Andrzej - Powitanie Jana Pawła II w Kościele św. Krzyża (13 IV 1987 r. ).
    • Niewęgłowski, Wiesław - Jan Paweł II w gościnie u polskich twórców.
    • Styczeń, Tadeusz - "Daj nam się dźwignąć samym, i przez siebie" (Z pozycji świadka).
    • Eliot, Thomas Stearns - Chóry z "Opoki".
    • Wojtyła, Karol - Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką praxis.
    • Newman, John Henry - Chrześcijaństwo i kultura humanistyczna. Wykład na Wydziale Filozofii i Nauk Humanistycznych [1854 r.].
    • Penderecki, Krzysztof - Twórcza droga kultury chrześcijańskiej.
    • Święch, Jerzy - Ethos twórczości - ethos pracy.
    • Kirk, Russell - Eliot i kultura chrześcijańska.
    • Bajer, Magdalena - Trwać we wspólnocie.
    • Sławińska, Irena - "Kiedyż na ziemiach moich zaprowadzę ład?" (O etosie poety i poezji wg T.S. Eliota).
    • Herbert, Zbigniew - Potęga smaku.
    • Sawicki, Stefan - Czym jest poezja?
    • Libera, Antoni - Samuel Beckett pisarz, człowiek, dzieło.
    • Zgorzelski, Czesław - Mickiewicz o powołaniu poezji i poety.
    • Ochelska, Gabriela - Poetycka koncepcja Boga, człowieka i wiary w poezji ks. Jana Twardowskiego.
    • Kostakiewiczowa, Teresa - Poetyckie adresy do wrogów.
    • Jan Paweł II - Ethos ciała a dzieła kultury artystycznej.
    • Moniuszko, Antoni - Wyjść z jaskini. Próba przezwyciężenia platońskiej koncepcji aktu twórczego.
    • Gołaszewska, Maria - Malarstwo na drodze przemian duchowych.
    • Zanussi, Krzysztof - Ubóstwo polskiej sztuki audiowizualnej (uwagi w perspektywie przyszłości).
    • Pociej, Bogdan - Muzyka - sztuka szlachetna.
    • Wiłkomirski, Kazimierz ; Strzelecka, Kinga - O autobiografiach, twórczości artystycznej i modlitwie. Z Kazimierzem Wiłkomirskim rozmawia Kinga Strzelecka OSU.
    • Chudy, Wojciech ; Rayzacher, Maciej - Wyjść poza grę. Z Maciejem Rayzacherem rozmawia Wojciech Chudy.
    • Deklaracja zasad postępowania dziennikarzy.
    • Chrapek, Jan - Kościół wobec środków społecznego komunikowania.
    • Góral, Jerzy, - Jan Paweł II o środkach społecznego przekazu.
    • Chudy, Wojciech - Krótka historia filozofowania marksistowskiego w Polsce. Marksizm otwarty a marksizm zamkniety - rozróżnienie projektujące.
    • Oszajca, Wacław - Ojczyzna, gdzież jej nie ma?
    • "Deklaracji kolońskiej" ciąg dalszy?
    • Deklaracja kolońska przeciw ubezwłasnowolnieniu za katolicyzmem otwartym.
    • Laun, Andreas - "Deklarańska kolońska teologów" - konflikt między wiarą a teologią?
    • Nagy, Stanisław - Europejskie Stowarzyszenie taologii katolickiej.
    • Bednarek, Antoni - Właściwe nadać rzeczy słowo.
    • Niewęgłowski, Wiesław - Wyzwanie.
    • Kwiatkowski, Maciej Józef - Ocalić od zapomnienia.
    • Karcz, Andrzej - W poszukiwaniu straconego języka.
    • Straszewicz, Marzenna - Aby sztuka służyła ludziom.
    • Klauza, Karol - Między dobrem a pięknem.
    • Maryniarczyk, Andrzej - Filozofia naukowa czy kolejny zabobon?
    • Chudy, Wojciech - Filmowy "Dekalog".
    • Rusecki, Marian - Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie. VI Kongres Teologów Polskich.
    • Szczot, Jacek - Duchowy testament księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
    • Wierzchosławski, Rafał - Nauki i społeczeństwo w perspektywie ethosowej. Sprawozdanie z XIII Sesji Sekcji Socjologii Nauki PTS. Zakopane 1-4 XII 1988 r.
    • Działalność Instytutu Jana Pawła II KUL w 1989 r.
    • Borowczyk, Krystyna ; Filipiak, Maria - Twórcy i twórczość. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1989).
    • Noty o autorach.
    • Summary.