English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Ethos. R. 7, nr 1/2= (1994)

Publication structure:
 • Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
  • R. 7 (1994)
   • nr 1/2=25/26
    • Od redakcji : To nie postęp zagraża człowiekowi.
    • Jan Paweł II - Genetyka w polu moralności.
    • Styczeń, Tadeusz - Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki Veritatis spolendor.
    • Wielgus, Stanisław - Wezwani do świętości.
    • Angelini, Fiorenzo - Świętość ludzkiego życia.
    • Półtawski, Andrzej - Obraz(y) człowieka przed i po Oświęcimiu.
    • Chomik, Wacław S. ; Rosiński, Franciszek S. - Kościół a świadomość ekologiczna.
    • Bioetyka.
    • Ślipko, Tadeusz - Prawo naturalne jako podstawa szacunku człowieka dla życia i przyrody.
    • Pardo, Antonio - Bioetyka a utylitaryzm. Spojrzenie krytyczne na bioetykę z punktu widzenia czysto świeckich podstaw.
    • Sztombka, Wojciech - Hansa Jonasa etyka odpowiedzialności.
    • Zon, Józef - Bioelektromagnetyka i etyka. Niektóre kwestie moralne związane ze skażeniem elektromagnetycznym środowiska.
    • Gubała, Wacław - Personalistyczna koncepcja etyki medycznej.
    • Thomas, Hans - Cielesność. Cześć dla ciała czy lęk przed medycyną?
    • Zerbe, Franciszek - Paternalizm w stosunkach lekarz - pacjent. Zagrożenia i korzyści.
    • Kornas, Stefan - Eksperymenty medyczne i etyka lekarska.
    • Seifert, Josef - Etyczne aspekty leczenia nieoperacyjnych guzów mózgu.
    • Szulc, Roman - Przeszczepianie narządów - możliwości i granice. Próba spojrzenia etycznego.
    • Fijałkowski, Włodzimierz - Ekologia pierwszej fazy życia ludzkiego.
    • Sikorski, Radzisław - Bioetyczna świadomość społeczeństwa a aborcja.
    • Umiastowski, Jerzy - Wokół kodeksu etyki lekarskiej.
    • Zawitkowski, Józef - Rabbuni-Nauczycielu Kochany.
    • Truskolaska, Anna - Wrócić choćby na pogorzelisko.
    • Jacko, Jan Franciszek - Dlaczego ekologia jest nauką normatywną?
    • Delorme, Andrzej - Wychowanie do ekologii.
    • Chmielewski, Tadeusz J. - Czy mamy szanse na ekorozwój?
    • Wróblewski, Zbigniew - Filozoficzne zwiastuny epoki ekologicznej?
    • Mikulska, Patrycja - Filozofia medycyny czy "choroba na śmierć"?
    • Mickiewicz, Tomasz - Przedsiębiorczość, uzależnienie.
    • Kampka, Franciszek - Pytania o autonomię doczesności społecznej.
    • Sulikowski, Andrzej - Krzyż w poezji ks. Jana Twardowskiego.
    • Jurczyk, Bernard - "Veritatis splendor" - przesłanie moralne Kościoła (Sesja naukowa Sekcji Teologii Moralnej KUL, 6-7 XII 1993).
    • Górka, Tomasz - Wyniki ankiety czytelniczej "Ethosu".
    • Giussani, Luigi - W ten sposób rozjaśnił smutną podróż nam, którzyśmy" bez ojczyzny".
    • Chudy, Wojciech - O zbędności tygodnika katolickiego "Niedziela".
    • Filipiak, Maria - O ochronie życia i środowiska naturalnego (Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II 1978-1993).
    • Noty o autorach.
    • Summary.