English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa KUL

English   polski  

Publikacja

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Ethos. R. 7, nr 1/2= (1994)

Struktura publikacji:
 • Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
  • R. 7 (1994)
   • nr 1/2=25/26
    • Od redakcji : To nie postęp zagraża człowiekowi.
    • Jan Paweł II - Genetyka w polu moralności.
    • Styczeń, Tadeusz - Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki Veritatis spolendor.
    • Wielgus, Stanisław - Wezwani do świętości.
    • Angelini, Fiorenzo - Świętość ludzkiego życia.
    • Półtawski, Andrzej - Obraz(y) człowieka przed i po Oświęcimiu.
    • Chomik, Wacław S. ; Rosiński, Franciszek S. - Kościół a świadomość ekologiczna.
    • Bioetyka.
    • Ślipko, Tadeusz - Prawo naturalne jako podstawa szacunku człowieka dla życia i przyrody.
    • Pardo, Antonio - Bioetyka a utylitaryzm. Spojrzenie krytyczne na bioetykę z punktu widzenia czysto świeckich podstaw.
    • Sztombka, Wojciech - Hansa Jonasa etyka odpowiedzialności.
    • Zon, Józef - Bioelektromagnetyka i etyka. Niektóre kwestie moralne związane ze skażeniem elektromagnetycznym środowiska.
    • Gubała, Wacław - Personalistyczna koncepcja etyki medycznej.
    • Thomas, Hans - Cielesność. Cześć dla ciała czy lęk przed medycyną?
    • Zerbe, Franciszek - Paternalizm w stosunkach lekarz - pacjent. Zagrożenia i korzyści.
    • Kornas, Stefan - Eksperymenty medyczne i etyka lekarska.
    • Seifert, Josef - Etyczne aspekty leczenia nieoperacyjnych guzów mózgu.
    • Szulc, Roman - Przeszczepianie narządów - możliwości i granice. Próba spojrzenia etycznego.
    • Fijałkowski, Włodzimierz - Ekologia pierwszej fazy życia ludzkiego.
    • Sikorski, Radzisław - Bioetyczna świadomość społeczeństwa a aborcja.
    • Umiastowski, Jerzy - Wokół kodeksu etyki lekarskiej.
    • Zawitkowski, Józef - Rabbuni-Nauczycielu Kochany.
    • Truskolaska, Anna - Wrócić choćby na pogorzelisko.
    • Jacko, Jan Franciszek - Dlaczego ekologia jest nauką normatywną?
    • Delorme, Andrzej - Wychowanie do ekologii.
    • Chmielewski, Tadeusz J. - Czy mamy szanse na ekorozwój?
    • Wróblewski, Zbigniew - Filozoficzne zwiastuny epoki ekologicznej?
    • Mikulska, Patrycja - Filozofia medycyny czy "choroba na śmierć"?
    • Mickiewicz, Tomasz - Przedsiębiorczość, uzależnienie.
    • Kampka, Franciszek - Pytania o autonomię doczesności społecznej.
    • Sulikowski, Andrzej - Krzyż w poezji ks. Jana Twardowskiego.
    • Jurczyk, Bernard - "Veritatis splendor" - przesłanie moralne Kościoła (Sesja naukowa Sekcji Teologii Moralnej KUL, 6-7 XII 1993).
    • Górka, Tomasz - Wyniki ankiety czytelniczej "Ethosu".
    • Giussani, Luigi - W ten sposób rozjaśnił smutną podróż nam, którzyśmy" bez ojczyzny".
    • Chudy, Wojciech - O zbędności tygodnika katolickiego "Niedziela".
    • Filipiak, Maria - O ochronie życia i środowiska naturalnego (Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II 1978-1993).
    • Noty o autorach.
    • Summary.