English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Ethos. R. 7, nr 3=27 (1994)

Publication structure:
 • Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
  • R. 7 (1994)
   • nr 3=27
    • Od redakcji : Troska na miarę zagrożeń.
    • Jan Paweł II - Rodzina drogą Kościoła.
    • Majdański, Kazimierz - Rodzina-miejsce Przymierza. Przymierze, które ocala.
    • Grześkowiak, Alicja - Ojcu Świętemu w odpowiedzi na List do Rodzin.
    • Styczeń, Tadeusz - Narodzić się, aby kochać.
    • Grzegorczyk, Andrzej - Wiara dzisiejszych oświeconych.
    • Zabłocka-Skupieńska, Danuta - Człowiek skazany na rozwój.
    • Meyer, Jean - Ciało człowieka a jego tożsamość.
    • Matka Teresa z Kalkuty - "Cokolwiek żeście uczynili jednemu z tych maluczkich, mnieście uczynili".
    • Sgreccia, Elio - Sztuczna prokreacja i eugenizm.
    • Ansaldo, Aurelio - Miłość małżeńska, świadoma prokreacja a regulacja płodności. Stan naukowy, antropologiczny i moralny metod naturalnych.
    • Grabowski, Marian - Ład ludzkiego bytowania.
    • Chudy, Wojciech - Polska rodzina bastionem tradycji otwartym na nowoczesność.
    • Adamski, Franciszek - Sytuacja społeczno-moralna rodziny u zarania III Rzeczyspospolitej.
    • Czuba, Krystyna - Problem rodziny w nauczaniu i wychowaniu szkolnym.
    • Drozdowski, Marek M. - Refleksje Jana Pawła II o historii Polski naszego wieku.
    • Maśliński, Antoni - Serenissima.
    • Maśliński, Antoni - Historyczno-symboliczny świat obrazów Jana Matejki.
    • Troszyński, Michał ; Chudy, Wojciech - "Jesteśmy od ratowania i pomocy - nie od czegokolwiek innego". Z Profesorem dr. n. med. Michałem Troszyńskim rozmawia Wojciech Chudy.
    • Elektorowicz, Leszek - Pojęcie ojczyzny - wczoraj i dziś.
    • Kunowska-Porębna, Maria - Obraz rodziny w środkach masowego przekazu.
    • Żardecka, Magdalena - Przybliżenie wartości centralnych w kulturze polskiej.
    • Merecki, Jarosław - Eutanazja czyli logika cywilizacji śmierci.
    • Matuszczyk, Bożena - Nie ustający spór o wartości.
    • Królikowski, Janusz - Pierwsze dyskusje o nowej encyklice (Prezentacja encykliki Veritatis splendor na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza Rzym 29-30 X 1993).
    • Masny, Marcin - Pokruszony fundament. XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny w Warszawie, 14-17 IV 1994 r.
    • Merecki, Jarosław - Dokument nie pozwalający przejść obojętnie. Veritatis Splendor w komentarzach anglosaskich.
    • Spaemann, Robert - Filozofia i chwała.
    • Filipiak, Maria - Jan Paweł II o rodzinie (Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II 1978-1994).
    • Noty o autorach.
    • Summary.