English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Ethos. R. 7, nr 4=38 (1994)

Publication structure:
 • Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
  • R. 7 (1994)
   • nr 4=28
    • Od redakcji : Odkrywanie granic Europy.
    • Jan Paweł II - Ku nowej ewangelizacji Europy.
    • Styczeń, Tadeusz - Bezradnoć świadka. Krótki komentarz do pierwszego pytania z książki Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei.
    • Wojtyła, Karol - Gdzie znajduje się granica Europy?
    • Awierincew, Siergiej - Przyszłość chrześcijaństwa w Europie.
    • Buttiglione, Rocco ; Merecki, Jarosław - Europa jako pojęcie filozoficzne. (część pierwsza).
    • Papieska Akademia Życia.
    • Wielgus, Stanisław - Otwarcie sesji.
    • Styczeń, Tadeusz - O europejską solidarność (Wprowadzenie do sesji).
    • Seifert, Josef - „Diligere veritatem omnem et in omnibus” („Miłować prawdę - całą i we wszystkim”).
    • Salij, Jacek - "Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa".
    • Dyskusja.
    • Horten, Alphons - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy.
    • Sirico, Robert A. - Logika biurokratyczna. Duchowe koszty gospodarki mieszanej.
    • Fedoryka, Damian P. - Powtórne narodziny czy śmierć Europy?
    • Dyskusja.
    • Waldstein, Wolfgang - Prawodawstwo (Lex) jako wyraz jurysprudencji (IUS).
    • Szostek, Andrzej - Uniwersytet (katolicki) w państwie demokratycznym.
    • Dyskusja.
    • Buttiglione, Rocco - Podsumowanie sesji.
    • Majdański, Kazimierz - Wprowadzenie.
    • Grześkowiak, Alicja - Europa jutra.
    • Krąpiec, Mieczysław Albert - U podstaw cywilizacji życia i cywilizacji śmierci.
    • Schooyans, Michel - Europejska populacja zagrożona spadkiem.
    • Horten, Alphons - Obowiązki chrześcijanina w demokracji.
    • Čegovnik, Stanislav - [Głos w debacie].
    • Buttiglione, Rocco - [Głos w debacie].
    • Majdański, Kazimierz - Totus Tuus. Zamknięcie debaty.
    • Meyer, Jean-Marie - Antygono! Twoje milczenie jest mym sędzią.
    • Grisez, Germain ; Finnis John M. ; May, William E. - List G. Griseza, J. M. Finnisa i W. E. Maya Do trzech biskupów niemieckich.
    • Grisez, Germain - O praktycznym, kościelnym znaczeniu inicjatywy trzech biskupów niemieckich dotyczącej posługi pastoralnej wobec rozwiedzionych i "tych, którzy ponownie zawarli związek małżeński".
    • Bajda, Jerzy - Co myśleć o dokumencie pastoralnym trzech biskupów niemieckich.
    • Galarowicz, Jan - Antropologiczne studia Karola Wojtyły.
    • Ziemiński, Ireneusz - Rozum przed trybunałem wiary.
    • Chudy, Wojciech - Nasz wiek XX.
    • Detyna, Tadeusz - Wołanie o więcej ładu.
    • Ritter, Cezary - Europa jutra - jaka?
    • Chabrajska, Dorota ; Rajewski, Maciej - Anatomia zniewolenia.
    • Szymik, Jerzy - Blask oczyszczenia (O Śmierci jak kromka chleba Kazimierza Kutza).
    • Nowosad, Sławomir - Religie świata przed Kairem.
    • Mikulska, Patrycja - W cieniu Kairu. VI Światowy Kongres International Federation for Family Life Promotion IX 1994.
    • Chudy, Wojciech - Ponowienie pytania o Dywizje Papieża.
    • Filipiak, Maria ; Ritter, Cezary - Jan Paweł II na temat Europy. Bibliografia adnotowana wypowiedzi 1978-1994 (Wybór).
    • Noty o autorach.
    • Summary.