English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa KUL

English   polski  

Publikacja

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Ethos. R. 7, nr 4=38 (1994)

Struktura publikacji:
 • Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
  • R. 7 (1994)
   • nr 4=28
    • Od redakcji : Odkrywanie granic Europy.
    • Jan Paweł II - Ku nowej ewangelizacji Europy.
    • Styczeń, Tadeusz - Bezradnoć świadka. Krótki komentarz do pierwszego pytania z książki Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei.
    • Wojtyła, Karol - Gdzie znajduje się granica Europy?
    • Awierincew, Siergiej - Przyszłość chrześcijaństwa w Europie.
    • Buttiglione, Rocco ; Merecki, Jarosław - Europa jako pojęcie filozoficzne. (część pierwsza).
    • Papieska Akademia Życia.
    • Wielgus, Stanisław - Otwarcie sesji.
    • Styczeń, Tadeusz - O europejską solidarność (Wprowadzenie do sesji).
    • Seifert, Josef - „Diligere veritatem omnem et in omnibus” („Miłować prawdę - całą i we wszystkim”).
    • Salij, Jacek - "Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa".
    • Dyskusja.
    • Horten, Alphons - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy.
    • Sirico, Robert A. - Logika biurokratyczna. Duchowe koszty gospodarki mieszanej.
    • Fedoryka, Damian P. - Powtórne narodziny czy śmierć Europy?
    • Dyskusja.
    • Waldstein, Wolfgang - Prawodawstwo (Lex) jako wyraz jurysprudencji (IUS).
    • Szostek, Andrzej - Uniwersytet (katolicki) w państwie demokratycznym.
    • Dyskusja.
    • Buttiglione, Rocco - Podsumowanie sesji.
    • Majdański, Kazimierz - Wprowadzenie.
    • Grześkowiak, Alicja - Europa jutra.
    • Krąpiec, Mieczysław Albert - U podstaw cywilizacji życia i cywilizacji śmierci.
    • Schooyans, Michel - Europejska populacja zagrożona spadkiem.
    • Horten, Alphons - Obowiązki chrześcijanina w demokracji.
    • Čegovnik, Stanislav - [Głos w debacie].
    • Buttiglione, Rocco - [Głos w debacie].
    • Majdański, Kazimierz - Totus Tuus. Zamknięcie debaty.
    • Meyer, Jean-Marie - Antygono! Twoje milczenie jest mym sędzią.
    • Grisez, Germain ; Finnis John M. ; May, William E. - List G. Griseza, J. M. Finnisa i W. E. Maya Do trzech biskupów niemieckich.
    • Grisez, Germain - O praktycznym, kościelnym znaczeniu inicjatywy trzech biskupów niemieckich dotyczącej posługi pastoralnej wobec rozwiedzionych i "tych, którzy ponownie zawarli związek małżeński".
    • Bajda, Jerzy - Co myśleć o dokumencie pastoralnym trzech biskupów niemieckich.
    • Galarowicz, Jan - Antropologiczne studia Karola Wojtyły.
    • Ziemiński, Ireneusz - Rozum przed trybunałem wiary.
    • Chudy, Wojciech - Nasz wiek XX.
    • Detyna, Tadeusz - Wołanie o więcej ładu.
    • Ritter, Cezary - Europa jutra - jaka?
    • Chabrajska, Dorota ; Rajewski, Maciej - Anatomia zniewolenia.
    • Szymik, Jerzy - Blask oczyszczenia (O Śmierci jak kromka chleba Kazimierza Kutza).
    • Nowosad, Sławomir - Religie świata przed Kairem.
    • Mikulska, Patrycja - W cieniu Kairu. VI Światowy Kongres International Federation for Family Life Promotion IX 1994.
    • Chudy, Wojciech - Ponowienie pytania o Dywizje Papieża.
    • Filipiak, Maria ; Ritter, Cezary - Jan Paweł II na temat Europy. Bibliografia adnotowana wypowiedzi 1978-1994 (Wybór).
    • Noty o autorach.
    • Summary.