English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Ethos. R. 14, nr 1/2=53/54 (2001)

Publication structure:
 • Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
  • R. 14 (2001)
   • nr 1/2=53/54
    • Spis treści.
    • Od redakcji : Ethos męczeństwa - ethos osoby.
    • Jan Paweł II - Świadectwo męczenników XX wieku wspólnym dziedzictwem Kościołów.
    • Węcławski, Tomasz - Przyszłością Kościoła jest Bóg.
    • Bajda, Jerzy - Najwyższa próba człowieczeństwa.
    • Nagy, Stanisław - Sens męczeństwa w Kościele.
    • Królikowski, Janusz - Świadkowie wolności w historii. Próba filozoficznego usprawiedliwienia męczeństwa.
    • Ratzinger, Joseph - Prawda chrześcijaństwa?
    • Śrutwa, Jan - Myśli o męczennikach z pierwszych wieków Kościoła.
    • Szlaga, Jan - Fenomen męczeństwa w Kościele czasów apostolskich.
    • Bortkiewicz, Paweł - Wiek XX wiekiem zbrodni i męczeństwa.
    • Dzwonkowski, Roman - Męczeństwo chrześcijan na Wschodzie.
    • Hlebowicz, Adam - Martýrion Wschodu.
    • Osadczy, Włodzimierz - Wierzyli wbrew nadziei. Z dziejów przetrwania Kościoła łacińskiego na Ukrainie radzieckiej w okresie powojennym.
    • Weksler-Waszkinel, Romuald Jakub - Edyta Stein. Święta męczennica - patronka Europy.
    • Duval, Armand - "Massa Nigra". Męczennicy Czarnej Afryki.
    • Misztal, Henryk - Beatyfikacja męczenników polskich z okresu II wojny światowej.
    • Kość, Antoni - Męczennicy Dalekiego Wschodu.
    • Sullivan, David - Pojęcie męczeństwa we wczesnym Kościele irlandzkim.
    • Bajda, Jerzy - Ojczyzna Prymasa Tysiąclecia.
    • Sławińska, Irena - Martyrologium dwudziestego wieku.
    • Mastej, Jacenty - Śmierć, która rodzi wiarę. Męczeństwo jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa.
    • Czaja, Andrzej - Teologia bliższa życiu.
    • Grondelski, John M. - Piłat między faktem a fikcją.
    • Kaucha, Krzysztof - O książce, która budzi ze snu.
    • Stachewicz, Krzysztof - Prawo naturalne a prawa człowieka.
    • Propozycje "Ethosu".
    • Wylężek, Stefan ; Kołodziejczyk, Małgorzata - W trosce o młodych w kraju i za granicą. O działalności Fundacji Jana Pawła II w Rzymie oraz Poilskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej.
    • Wołoszyn, Andrzej - Zmysł religijny a wychowanie.
    • Zajączkowski, Ryszard - Alexander Wat w Darmstadt i we Frankfurcie.
    • Sulikowski, Andrzej - Życie w horyzocie cierpienia. Przyczynek do biografii Karola Wojtyły.
    • Katolo, Artur J. - Klonowanie człowieka - nowe wyzwanie moralne dla etyki chrześcijańskiej.
    • Ritter, Cezary - "Nie lękajcie się!" - po 13 maja 1981 r.
    • Filipiak, Maria - Świadectwo chrześcijańskich męczenników. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2000.
    • Filipiak, Maria - Dwudziesty drugi rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 1999 - 15 X 2000.
    • Noty o autorach.
    • Summary.