English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Ethos. R. 14, nr 4=56 (2001)

Publication structure:
 • Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
  • R. 14 (2001)
   • nr 4=56
    • Spis treści.
    • Od redakcji : W poszukiwaniu normy dziejów.
    • Jan Paweł II - Krzyż jest bramą, przez którą Bóg wszedł ostatecznie w dzieje człowieka.
    • Reale, Giovanni - Zło nękające współczesnego człowieka i lekarstwo, które można na nie znaleźć w myśli antycznej.
    • Moskal, Piotr - Filozoficzne rozumienie dziejów.
    • Rodziński, Adam - Z rozważań o sensie dziejów i trynitarnym wzorcu osobowego zjednoczenia.
    • Stoff, Andrzej - Dzieje w literaturze - literatura w dziejach.
    • Tronina, Antoni - Biblijna wizja ludzkich dziejów.
    • Siennicki, Jan - Logika dziejów. Zygmunta Krasińskiego chrześcijańska wizja historii.
    • Waśko, Andrzej - Człowiek-historia-prawda. O dziejach myśli Zygmunta Krasińskiego.
    • Sudolski, Zbigniew - Zygmunt Krasiński - Henryk Kamieński. U źródeł antagonizmu i pojednania.
    • Halkiewicz-Sojak, Grażyna - Pejzaż w historycznej wizji Krasińskiego.
    • Kubale, Anna - Człowiek wobec cierpienia i zła. O Nie-Boskiej komedii i Przedświcie Zygmunta Krasińskiego.
    • Klimanowska, Dorota - Dialog o ludzkiej drodze do człowieczeństwa. Cyprian Norwid i stoicy.
    • Burdziej, Bogdan - „ Galilaee, vicisti!” - postać Juliana Apostaty w literackich sporach o chrześcijaństwo.
    • Zajączkowski, Ryszard - Po „nie-boskiej” stronie życia. Świadectwo Aleksandra Wata.
    • Nowak, Maciej - Dwa pisania o historiozofii Hanny Malewskiej.
    • Varga, Pál S. - Wizje historii w „ Tragedii człowieka” Imre Madácha.
    • Skórzewski, Dariusz - W obronie "człowieka prawdziwego". Krytyka literacka lat trzydziestych wobec kryzysu wartości.
    • Piłat, Robert - Miejsce wartości moralnych w ocenach historycznych.
    • Buttiglione, Rocco ; Wierzbicki, Alfred - „Europa nie żyje samym rynkiem”. Ks. Alfred Wierzbicki rozmawia z Rocco Buttiglionem, Ministrem do Spraw Integracji Europejskiej w Rządzie Republiki Włoskiej.
    • Walesa, Czesław - Moje dzieciństwo : Syberia, Tadżykistan i powrót do Polski.
    • Tyszczyk, Andrzej - Sztuka a problem kłamstwa.
    • Chudy, Wojciech - Prawdomówność dzieła i człowieka.
    • Lipski, Piotr ; Hunkiewicz, Cezary - Krasiński-jakiego nie znamy. O politycznej działalności polskiego wieszcza.
    • Bielak, Agnieszka - Kulturowe peregrynacje w poszukiwaniu prawdy.
    • Kawalec, Anna ; Kawalec, Paweł - Encyklika "Fides et ratio" wyzwaniem dla polskich filozofów.
    • Propozycje "Ethosu".
    • Korpysz, Tomasz - Trzy wiosenne spotkania norwidowskie.
    • Derdziuk, Andrzej, Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej - dziesięć lat po „Centesimus annus”. Spotkanie Naukowe Sekcji Teologów Moralistów Polskich.
    • Fitas, Adam - O wybieraniu wartości - trzy ślady.
    • Mastej, Jacenty - Na straży tożsamości chrześcijaństwa. II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej„Chrześcijaństwo jutra”, Lublin 18-21 września 2001 r.
    • Nurlanov, Arman - Gaudium magnum annuntio vobis: habemus papam!Wizyta apostolska Jana Pawła II w Kazachstanie (22-25 IX 2001).
    • Ritter, Cezary - Mur, brama, miasto i Europa.
    • Katolo, Artur J. - Chrześcijański sens dziejów. Bibliografia wybranych wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2001.
    • Noty o autorach.
    • Summary.