English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Katolicki Uniwersytet Lubelski : album archiwalny nr 23

Publication structure:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski : album archiwalny nr 23
  • Otwarcie uniwersyteckiego klubu "KULUARY" przez rektora ks. Granata, wiosna 1970 r.
  • Otwarcie uniwersyteckiego klubu "KULUARY" przez rektora ks. Granata, wiosna 1970 r.
  • Otwarcie uniwersyteckiego klubu "KULUARY" przez rektora ks. Granata, wiosna 1970 r.
  • Otwarcie uniwersyteckiego klubu "KULUARY" przez rektora ks. Granata, wiosna 1970 r.
  • Otwarcie uniwersyteckiego klubu "KULUARY" przez rektora ks. Granata, wiosna 1970 r.
  • Ks. rektor Granat otwiera wystawę plakatu Mądzika, 1970 r.
  • Ks. rektor Granat otwiera wystawę plakatu Mądzika, 1970 r.
  • Wystawa fotografii barwnej Stefana Ciechana, 26. V. 1970 : otwarcia dokonuje ks. doc. W. Smoleń
  • Wystawa fotografii barwnej Stefana Ciechana, 26. V. 1970
  • Akademia 1 Majowa
  • Akademia 1 Majowa
  • W ambulatorium lekarskim
  • Akademia poświęcona prof. Pigoniowi, maj 1969
  • Akademia poświęcona prof. Pigoniowi, maj 1969: wystawa o życiu i pracy prof. Stanisława Pigonia
  • Akademia poświęcona prof. Pigoniowi, maj 1969: od lewej prof. Cz. Zgorzelski, ks. prof. W. Granat - rektor KUL, córka prof. Pigonia
  • Akademia poświęcona prof. Pigoniowi, maj 1969: zwiedzanie wystawy
  • Akademia poświęcona prof. Pigoniowi, maj 1969: pamiątkowa fotografia
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb prof. Wacława Staszewskiego, + 3.III.1970
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb prof. Wacława Staszewskiego, + 3.III.1970
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb prof. Wacława Staszewskiego, + 3.III.1970
  • Prof. Mieczysław Wallis na KULu, wiosna 1970 : (w środku)
  • 80-lecie encykliki "Rerum Novarum", 4-5.V.1971 : (od lewej) prof. Cz. Strzeszewski, ks. bp. H. Bednorz
  • 80-lecie encykliki "Rerum Novarum", 4-5.V.1971 : ks. prof. Wilhelm Weber z Münster po wykładzie
  • Ambasador USA z wizytą na KUL-u, 19.V. 1971 : przy wyjściu z kościoła
  • Ambasador USA z wizytą na KUL-u, 19.V. 1971 : Ambasador W. Staessel z ks. prof. M. Rechowiczem
  • Ambasador USA z wizytą na KUL-u, 19.V. 1971 : Ambasador W. Staessel z ks. prof. M. Rechowiczem
  • Ambasador USA z wizytą na KUL-u, 19.V. 1971 : Ambasador W. Staessel z ks. prof. M. Rechowiczem
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : mszę św. celebruje ks. bp. Piotr Kałwa
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : uczestnicy
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : uczestnicy
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : między wykładami
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : między wykładami
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : ks. kardynał K. Wojtyła w otoczeniu o. rektora i pracowników filozofii
  • Seminarium Sztuki Kościelnej, wrzesień 1971 : uczestnicy Seminarium
  • Seminarium Sztuki Kościelnej, wrzesień 1971 : o. rektor Krąpiec z ks. bp. Obłąkiem
  • Seminarium Sztuki Kościelnej, wrzesień 1971 : o. rektor Krąpiec z ks. bp. Obłąkiem
  • Prof. R. Matthes - socjolog religii z Bielefield (NRF), 9.X.1971
  • Wykłady dla duchowieństwa, 18-20.VIII.71 : o. P. Rywalski - generał zakonu oo. kapucynów z o. rektorem M.A. Krąpcem, 17.IX.1971
  • Wykłady dla duchowieństwa, 18-20.VIII.71
  • Wykłady dla duchowieństwa, 18-20.VIII.71
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : Mszę św. inauguracyjną celebruje ks. bp P. Kałwa - Wielki Kanclerz KUL
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : kazanie głosi ks. bp J. Ablewicz
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : w drodze do auli
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : Senat Akademicki
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : poczet sztandarowy
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : Senat Akademicki KUL
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : przemawia rektor p. prof. Mieczysław Krąpiec
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : przemawia prorektor doc. Stefan Sawicki
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : w imieniu Zarządu Głównego TP KUL przemawia mec. A. Jurkiewicz
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : w auli. W I rzędzie od lewej: prof. Z. Sułowski, ambasador Francji - A. Jordan, ks. bp. P. Kałwa.
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : od lewej; ks. bp J. Ablewicz, dr S. Kaczor z Ministerstwa Oświaty i Szkoln. Wyższego, nacz. A. Wołowicz z Urzędu do Spraw Wyznań, ks. rektor Ziemba z Orchard Lake
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : od lewej: przedstawiciele ambasad, ks. rektor Ziemba, ks. bp. B. Pylak
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : przedstawiciele władz kościelnych i państwowych
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : 2-gi od lewej: prof. Z. Sułowski, 3-ci: ambasador Francji A. Jordan, 4-ty: ks. bp P. Kałwa
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : (w środku) dr S. Kaczor z Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : przemawia przedstawicielka I roku
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : rozdanie nagród i wyróżnień na Wydz. Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : rozdanie nagród i wyróżnień na Wydz. Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : rozdanie nagród i wyróżnień na Wydz. Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : nagroda na Wydz. Nauk Humanistycznych
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : wręczanie indeksów
  • Promocje doktorskie, 25.X.1971 : nowokreowani doktorzy
  • Promocje doktorskie, 25.X.1971 : wręczanie dyplomów
  • Promocje doktorskie, 25.X.1971 : młodzież wita "nowoupieczonego" doktora
  • Opłatek - grudzień 1971 : przemawia o. rektor M. A. Krąpiec
  • Opłatek - grudzień 1971 : po przemówieniu ks. kardynała K. Wojtyły
  • Opłatek - grudzień 1971 : życzenia
  • Opłatek - grudzień 1971 : najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne
  • Opłatek - grudzień 1971 : służba porządkowa ZSP
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : Dr T. Wąsowicz, ks. prof. M. Rechowicz, o. rektor M. Krąpiec.
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : dr hab. E. Wiśniowski, prof. Laarhoven z małżonką.
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : prof. Laarhoven z żoną, w środku doc. St. Litak
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : ks. prof. M. Rechowicz, ks. prof. Paul Droulers z Gregorianum
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : dr R. Brooke z Uniwersytetu w Londynie
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : ks. prof. P. Droulers i doc. R. Bender
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : prof. Marc Venard z Paryża wraz z żoną. Odwrócona tyłem Monique Aillerit - asystent prof. Dupront - rektora Sorbony
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : od lewej: prof. Eugene Honee z Nijmegen (z kieliszkiem), o. rektor M. Krąpiec, prof. Van Laarhoven z żoną
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : od lewej: prof. Mario Rosa z Bari (Włochy), prof. Ernst Bertlejtner z Wiednia
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : od lewej: ks. prof. z Lowanium, prof. Cz. Strzeszewski :
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : w środku: prof. Cz. Strzeszewski
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : o. rektor M. A. Krąpiec, prof. J. Turowski, prof. M. Albinowski z Nijmegen
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : odczyt prof. Remy z Louvain (z lewej), przwodniczy prof. M. Albinowski z Nijmegen (z prawej), tłumaczy o. dr Radwan (w środku)
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : wykład ks. prof. Delhaye
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : w przerwie między wykładami
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : w przerwie między wykładami
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : w przerwie między wykładami
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : dostojny jubilat z o. rektorem M. A. Krąpcem
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : dostojny jubilat wraz z małżonką
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : uczestnicy uroczystości
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : przed wręczeniem księgi pamiątkowej
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : prof. I. Sławińska wręcza Jubilatowi księgę pamiątkową. Z tyłu dr M. Maciejewski
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : (od lewej) Jubilat, prof. K. Wyka, dr M. Maciejewski, prof. Sławińska
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : prof. Cz. Zgorzelski z małżonką
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : o. rektor M. A. Krąpiec w rozmowie z prof. K. Wyką
  • Prof. Władysław Tatarkiewicz na KUL-u, 17.IV.1970 : podczas wykładu
  • Prof. Władysław Tatarkiewicz na KUL-u, 17.IV.1970 : słuchacze
  • Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Psychologów, 1972
  • Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Psychologów, 1972 : głos w dyskusji