English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa KUL

English   polski  

Publikacja

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Katolicki Uniwersytet Lubelski : album archiwalny nr 23

Struktura publikacji:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski : album archiwalny nr 23
  • Otwarcie uniwersyteckiego klubu "KULUARY" przez rektora ks. Granata, wiosna 1970 r.
  • Otwarcie uniwersyteckiego klubu "KULUARY" przez rektora ks. Granata, wiosna 1970 r.
  • Otwarcie uniwersyteckiego klubu "KULUARY" przez rektora ks. Granata, wiosna 1970 r.
  • Otwarcie uniwersyteckiego klubu "KULUARY" przez rektora ks. Granata, wiosna 1970 r.
  • Otwarcie uniwersyteckiego klubu "KULUARY" przez rektora ks. Granata, wiosna 1970 r.
  • Ks. rektor Granat otwiera wystawę plakatu Mądzika, 1970 r.
  • Ks. rektor Granat otwiera wystawę plakatu Mądzika, 1970 r.
  • Wystawa fotografii barwnej Stefana Ciechana, 26. V. 1970 : otwarcia dokonuje ks. doc. W. Smoleń
  • Wystawa fotografii barwnej Stefana Ciechana, 26. V. 1970
  • Akademia 1 Majowa
  • Akademia 1 Majowa
  • W ambulatorium lekarskim
  • Akademia poświęcona prof. Pigoniowi, maj 1969
  • Akademia poświęcona prof. Pigoniowi, maj 1969: wystawa o życiu i pracy prof. Stanisława Pigonia
  • Akademia poświęcona prof. Pigoniowi, maj 1969: od lewej prof. Cz. Zgorzelski, ks. prof. W. Granat - rektor KUL, córka prof. Pigonia
  • Akademia poświęcona prof. Pigoniowi, maj 1969: zwiedzanie wystawy
  • Akademia poświęcona prof. Pigoniowi, maj 1969: pamiątkowa fotografia
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb Anny Gintowt-Dziewartowskiej, długoletniej kierowniczki Biura Zarządu Głównego TP KUL, + 6.X.1967
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb prof. Wacława Staszewskiego, + 3.III.1970
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb prof. Wacława Staszewskiego, + 3.III.1970
  • Pogrzeby zmarłych pracowników KUL : pogrzeb prof. Wacława Staszewskiego, + 3.III.1970
  • Prof. Mieczysław Wallis na KULu, wiosna 1970 : (w środku)
  • 80-lecie encykliki "Rerum Novarum", 4-5.V.1971 : (od lewej) prof. Cz. Strzeszewski, ks. bp. H. Bednorz
  • 80-lecie encykliki "Rerum Novarum", 4-5.V.1971 : ks. prof. Wilhelm Weber z Münster po wykładzie
  • Ambasador USA z wizytą na KUL-u, 19.V. 1971 : przy wyjściu z kościoła
  • Ambasador USA z wizytą na KUL-u, 19.V. 1971 : Ambasador W. Staessel z ks. prof. M. Rechowiczem
  • Ambasador USA z wizytą na KUL-u, 19.V. 1971 : Ambasador W. Staessel z ks. prof. M. Rechowiczem
  • Ambasador USA z wizytą na KUL-u, 19.V. 1971 : Ambasador W. Staessel z ks. prof. M. Rechowiczem
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : mszę św. celebruje ks. bp. Piotr Kałwa
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : obradom przewodniczy ks. kardynał K. Wojtyła
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : uczestnicy
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : uczestnicy
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : między wykładami
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : między wykładami
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971
  • Kongres Polskich Teologów 21-23 wrzesień 1971 : ks. kardynał K. Wojtyła w otoczeniu o. rektora i pracowników filozofii
  • Seminarium Sztuki Kościelnej, wrzesień 1971 : uczestnicy Seminarium
  • Seminarium Sztuki Kościelnej, wrzesień 1971 : o. rektor Krąpiec z ks. bp. Obłąkiem
  • Seminarium Sztuki Kościelnej, wrzesień 1971 : o. rektor Krąpiec z ks. bp. Obłąkiem
  • Prof. R. Matthes - socjolog religii z Bielefield (NRF), 9.X.1971
  • Wykłady dla duchowieństwa, 18-20.VIII.71 : o. P. Rywalski - generał zakonu oo. kapucynów z o. rektorem M.A. Krąpcem, 17.IX.1971
  • Wykłady dla duchowieństwa, 18-20.VIII.71
  • Wykłady dla duchowieństwa, 18-20.VIII.71
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : Mszę św. inauguracyjną celebruje ks. bp P. Kałwa - Wielki Kanclerz KUL
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : kazanie głosi ks. bp J. Ablewicz
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : w drodze do auli
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : Senat Akademicki
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : poczet sztandarowy
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : Senat Akademicki KUL
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : przemawia rektor p. prof. Mieczysław Krąpiec
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : przemawia prorektor doc. Stefan Sawicki
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : w imieniu Zarządu Głównego TP KUL przemawia mec. A. Jurkiewicz
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : w auli. W I rzędzie od lewej: prof. Z. Sułowski, ambasador Francji - A. Jordan, ks. bp. P. Kałwa.
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : od lewej; ks. bp J. Ablewicz, dr S. Kaczor z Ministerstwa Oświaty i Szkoln. Wyższego, nacz. A. Wołowicz z Urzędu do Spraw Wyznań, ks. rektor Ziemba z Orchard Lake
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : od lewej: przedstawiciele ambasad, ks. rektor Ziemba, ks. bp. B. Pylak
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : przedstawiciele władz kościelnych i państwowych
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : 2-gi od lewej: prof. Z. Sułowski, 3-ci: ambasador Francji A. Jordan, 4-ty: ks. bp P. Kałwa
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X : (w środku) dr S. Kaczor z Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
  • Inauguracja roku akademickiego 1971/72, 24.X
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : przemawia przedstawicielka I roku
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : rozdanie nagród i wyróżnień na Wydz. Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : rozdanie nagród i wyróżnień na Wydz. Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : rozdanie nagród i wyróżnień na Wydz. Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : nagroda na Wydz. Nauk Humanistycznych
  • Immatrykulacja 1971/72, 25.X.71 : wręczanie indeksów
  • Promocje doktorskie, 25.X.1971 : nowokreowani doktorzy
  • Promocje doktorskie, 25.X.1971 : wręczanie dyplomów
  • Promocje doktorskie, 25.X.1971 : młodzież wita "nowoupieczonego" doktora
  • Opłatek - grudzień 1971 : przemawia o. rektor M. A. Krąpiec
  • Opłatek - grudzień 1971 : po przemówieniu ks. kardynała K. Wojtyły
  • Opłatek - grudzień 1971 : życzenia
  • Opłatek - grudzień 1971 : najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne
  • Opłatek - grudzień 1971 : służba porządkowa ZSP
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : Dr T. Wąsowicz, ks. prof. M. Rechowicz, o. rektor M. Krąpiec.
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : dr hab. E. Wiśniowski, prof. Laarhoven z małżonką.
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : prof. Laarhoven z żoną, w środku doc. St. Litak
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : ks. prof. M. Rechowicz, ks. prof. Paul Droulers z Gregorianum
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : dr R. Brooke z Uniwersytetu w Londynie
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : ks. prof. P. Droulers i doc. R. Bender
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : prof. Marc Venard z Paryża wraz z żoną. Odwrócona tyłem Monique Aillerit - asystent prof. Dupront - rektora Sorbony
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : od lewej: prof. Eugene Honee z Nijmegen (z kieliszkiem), o. rektor M. Krąpiec, prof. Van Laarhoven z żoną
  • Historycy zagraniczni na KUL-u (listopad 1971) : od lewej: prof. Mario Rosa z Bari (Włochy), prof. Ernst Bertlejtner z Wiednia
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : od lewej: ks. prof. z Lowanium, prof. Cz. Strzeszewski :
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : w środku: prof. Cz. Strzeszewski
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : o. rektor M. A. Krąpiec, prof. J. Turowski, prof. M. Albinowski z Nijmegen
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : odczyt prof. Remy z Louvain (z lewej), przwodniczy prof. M. Albinowski z Nijmegen (z prawej), tłumaczy o. dr Radwan (w środku)
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : wykład ks. prof. Delhaye
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : w przerwie między wykładami
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : w przerwie między wykładami
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : w przerwie między wykładami
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : prof. J. Kłoczowski z prof. Remy
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : dostojny jubilat z o. rektorem M. A. Krąpcem
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : dostojny jubilat wraz z małżonką
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : uczestnicy uroczystości
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : przed wręczeniem księgi pamiątkowej
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : prof. I. Sławińska wręcza Jubilatowi księgę pamiątkową. Z tyłu dr M. Maciejewski
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : (od lewej) Jubilat, prof. K. Wyka, dr M. Maciejewski, prof. Sławińska
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : prof. Cz. Zgorzelski z małżonką
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : o. rektor M. A. Krąpiec w rozmowie z prof. K. Wyką
  • Prof. Władysław Tatarkiewicz na KUL-u, 17.IV.1970 : podczas wykładu
  • Prof. Władysław Tatarkiewicz na KUL-u, 17.IV.1970 : słuchacze
  • Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Psychologów, 1972
  • Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Psychologów, 1972 : głos w dyskusji
  • Sympozjum naukowe na temat teorii kultury, 24-26.X.1971 : w czasie wykładu
  • 40-lecie pracy naukowej i nauczycielskiej profesora Czesława Zgorzelskiego, listopad 1971 : 1 od lewej: prof. K. Wyka
  • Widok scena w auli uniwersyteckiej w czasie spotkania ks. prymasa z pracownikami i młodzieżą KUL