English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Location of original object = ("10013 - Gabinet Dyrektora - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10029 - Administrator Bazy Danych VTLS - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10017 - Sekcja Dubletów - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10059- Biblioteka Instytutu Ekonomii i Zarządzania" OR "10065- Biblioteka Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego" OR "10022 - Informatycy DTI - Serwerownia - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10045 - Chrzanovianum" OR "10012 - Sekcja Wydawnictw Krajowych - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10003 - Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10014 - Katalog Systematyczny - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10064- Wydz. Zamiejsc. Stalowa Wola" OR "10002 - Oddział Informacji Naukowej - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10005 - Sekcja Starych Druków - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10058- Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej" OR "10008 - Sekcja Zbiorów Muzycznych - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10049- Sekcja Zbiorów Graficznych, Kartograficznych i Muzycznych" OR "10054- Biblioteka Instytutu Socjologii" OR "10001 - Czytelnia Ogólna - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10048 - Biblioteka Wydziału Filozofii" OR "10009 - Oddział Opracowania Druków Zwartych - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10044 - Zakład Literatury Porównawczej" OR "10007 - Sekcja Zbiorów Kartograficznych - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10046 - Zakład Języka Polskiego" OR "10011 - Pracownia Konserwacji Zbiorów - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10016 - Księgozbiór wydawnictwa BN - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10056- Biblioteka Instytutu Muzykologii" OR "10041 - Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej" OR "10006 - Sekcja Zbiorów Graficznych - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10062- Biblioteka Instytutu Historii" OR "10024 - Magazyn - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10061- Mediateka i Biblioteka Nauk Politycznych i Komunikacji Społecznej KUL" OR "10043 - Zakład Literatury Polskiej" OR "10055- Biblioteka Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim" OR "10025 - Czytelnia Oddziału Wydawnictw Ciągłych - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10042 - Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej" OR "10051- Biblioteka Instytutu Pedagogiki" OR "10023 - Pracownia Introligatorska - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10020 - Sekcja Wydawnictw Zagranicznych - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10060- Biblioteka Nauk Politycznych i Komunikacji Społecznej" OR "10028 - Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10026 - Wypożyczalnia - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10027 - Wystawa - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10053- Czytelnia Zbiorów Teologii Pastoralnej" OR "10052- Międzywydziałowa Biblioteka Nauk Matematyczno-Przyrodniczych" OR "10015 - Pracownia Magazynu - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10063- Biblioteka Instytutu Pedagogiki" OR "10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10018 - Oddział Wydawnictw Ciągłych - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10019 - Sekretariat - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10021 - Księgozbiór do Nauki Języków Obcych - Biblioteka Uniwersytecka KUL" OR "10040 - Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej" OR "10050- Biblioteka Instytutu Psychologii" OR "10042 - Borovianum" OR "10047 - Biblioteka Wydziału Teologii")]