Kolekcja

Ciszewski Marian

Marian Ciszewski – ur. 1940 r., emerytowany prof. KUL.

Studia: teologia w WSD Towarzystwa Salezjańskiego (1967); Dwuletnie Zaoczne Studium Bibliotekarskie w Łodzi (1963); Studium Liturgiczne w Krakowie (1968); filozofia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1971), magisterium na podstawie pracy pt. "Arystotelizm chrześcijański" Jerzego z Trapezuntu, napisanej pod kierunkiem prof. S. Swieżawskiego.

Doktorat na podstawie rozprawy: Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa, obronionej 29 września 1983 na Wydziale Filozofii KUL, promotor: prof. J. Czerkawski, recenzenci: prof. J. Domański i prof. L. Szczucki. Pracę w całości opublikowała Redakcja Wydawnictw KUL w 1990 w serii Prace Doktorskie, ss. 254, zawiera też pełną bibliografię prac o Bessarionie, skorowidz imienny oraz Résumé (s.237-241).

Rozprawa habilitacyjna pt.: Franciszka de Sylvestris koncepcja nieśmiertelności duszy ludzkiej (Lublin 1995, ss.298, Résumé) przedstawiona na kolokwium w dniu 30 listopada 1995; recenzenci: prof. J. Czerkawski, prof. M. Gogacz, prof. J. Domański; CKK zatwierdziła habilitację dnia 25 marca 1996 roku.
Od 1999 stanowisko profesora nadzwyczajnego przy Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii KUL..

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji