Kolekcja

Kalinowski Jerzy

Kalinowski Jerzy Dominik Maria – filozof, logik, historyk filozofii i logiki, ur. 4 VIII 1916 w Lublinie, zm. 21 X 2000 w Buis les Baronnies (Francja).

Ojciec K. był adwokatem, dziekanem Lubelskiej Rady Adwokackiej (znanym z bohaterskiej postawy w czasie hitlerowskiej okupacji), matka była siostrą Z. Zawirskiego, wybitnego filozofa (ucznia K. Twardowskiego), prof. UAM i UJ. W 1925 po skończeniu w Lublinie trzyletniej tzw. freblówki, K. rozpoczął naukę w znakomitej, prowadzonej przez jezuitów szkole w Chyrowie, którą ukończył w 1934 egzaminem maturalnym i rozpoczął studia prawnicze na KUL. Tu zainteresował się filozofią pod wpływem Cz. Martyniaka – wykładowcy teorii i filozofii prawa; temu młodemu uczonemu, zamordowanemu przez hitlerowców w 1939, zawdzięcza K. zainteresowanie się filozofią prawa w nurcie arystotelesowsko-tomistycznym oraz wybór tematu rozprawy doktorskiej: Teoria reguły społecznej i reguły prawnej Leona Duguit, którą obronił w 1947 na KUL (wyd. Lb 1949).

W 1946 związał się z KUL, gdzie po uzyskaniu w 1947 doktoratu został mianowany zastępcą prof. na Wydziale Prawa i Ekonomii. Prowadził wykłady z filozofii prawa oraz z logiki. Logiką, która wkrótce stała się jednym z głównych kierunków jego pracy dydaktycznej i naukowej, zainteresował się pod wpływem skryptu uniwersyteckiego napisanego przez Zawirskiego. Pierwszym ważnym owocem pracy badawczej z tego zakresu była rozprawa Logika zdań praktycznych, będąca podstawą habilitacji przeprowadzonej w 1951 na KUL (recenzentami byli prof.: T. Kotarbiński i J. Słupecki). Praca zawierała jeden z dwóch pierwszych na świecie nowoczesnych systemów logiki norm (w 1951 ukazał się artykuł G. W. von Wrighta pt. Deontic Logic, Mind 60 (1951), 1–15, przedstawiający system podobny, choć zarazem pod istotnymi względami różniący się od systemu K.). System K. został opublikowany niestety 2 lata później, pt. Teoria zdań normatywnych (w wersji franc. pt. Théorie des propositions normatives).


wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji