Kolekcja

Kiczuk Stanisław

Stanisław Kiczuk – urodzony 6.01.1938 r.

W roku 1972 uzyskał dyplom magisterski wydziału Filozofii KUL na Sekcji Filozofii Przyrody. W roku 1973 ukończył studia na Wydziale Filozofii na Sekcji Filozofii Teoretycznej (logika); 1976 doktorat; 1984 habilitacja; 1996 tytuł naukowy profesora. Jest promotorem dziesięciu doktoratów, autorem 157 publikacji, w tym 3 książek: „Problematyka wartości poznawczej systemów logiki zmiany” (RW KUL Lublin 1984), „Związek przyczynowy a logika przyczynowości” (RW KUL Lublin 1995), „Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność” (RW KUL Lublin 2001). Prace naukowe Stanisława Kiczuka dotyczą przede wszystkim logiki formalnej (głównie logik nieklasycznych), filozofii logiki oraz filozofii nauk przyrodniczych.
S. Kiczuk w roku 2000 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), otrzymał Nagrodę I stopnia Rektora KUL za monografię naukową. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Naukowego KUL.

Dziekan Wydziału Filozofii KUL (od 1999 do 2008), kierownik Katedry Logiki (od 1986), członek Zarządu Towarzystwa Naukowego KUL, członek redakcji „Roczników Filozoficznych” do roku 2000, członek zespołu redakcyjnego „Studies in Logic and Theory of Knowledge”, prorektor ds. Nauki i Finansów KUL (1989-1998), prodziekan Wydziału Filozofii KUL (1986-1989).

wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji