Kolekcja

Majdański Stanisław

Stanisław Majdański –

Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii KUL.
Edukacja podstawowa w Rosji (jako zesłaniec), matura w Warszawie w 1952 r.
Studia w KUL, na Wydz. Filozoficznym (1952-1957), na Sekcji Filozofii Praktycznej i Teoretycznej; magisterium Syntaktyczna rola słowa "jest"(pod kierunkiem S. Kamińskiego).
Od 1957 r. zatrudniony w Katedrze Metodologii Nauk. W 1969 r. doktorat na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (Problemy asercji zdaniowej, promotor. S. Kamiński, recenzenci: M. A. Krąpiec, I. Dąmbska); po czym adiunkt w Katedrze Metodologii Nauk.
Zainteresowania naukowe
Główne dziedziny zainteresowań: szerokie spektrum zagadnień (meta)logiki i (meta)filozofii, w tym podstawy i zastosowania logiki i filozofii, podstawy filozoficzne logiki i logiczne filozofii (przedwojenny program" zastosowań logiki do zagadnień filozoficznych", polska tradycja).
W semiotyce - szczególnie pragmatyka, zwłaszcza zdania-sądu i związana: przeświadczenia, przekonania, odnośny dyskurs, struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi zdaniowych, jej przeniesienie na odpowiedniki logiczno-zdaniowe, a także wypowiedzi pierwszoosobowe i modalne, fenomen dyskusji.
Problematyka metodologii nauk, a zwłaszcza filozofii klasycznej (polska tradycja: J. Kalinowski, S. Kamiński, S. Swieżawski, K. Wojtyła i inni): metafizyka - ontologia, intuicja - dyskurs, transcendentalia - pryncypia, reduplikatywy, dynamika filozofowania, w tym kontrolowana "przewrotność filozoficznych pojęć", filozofowanie z odniesieniem do języka i podmiotu poznającego (jako problem).
(De)klasycyzacja, zwłaszcza w logice i w filozofii, geneza, struktura i funkcja-cel (za S. Kamińskim), w związku z czym etno-, etymo- i metaforomyślenie-poznanie i jego ujęzykowienie, w tym biogeniczne, biostrukturalne i bioaplikacyjne.
Odrębna problematyka, to status filozofii praktycznej (J. Kalinowski) i podstawy etyki (polska klasyczna tradycja J. Woroniecki, K. Wojtyła i F. W. Bednarski), etyczne podstawy pedagogiki, kategoria sumienia i autorytetu.

wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji