Kolekcja

Pastuszka Józef

Pastuszka Józef – teolog, filozof, psycholog, ur. 28 II 1897 w Rzeczniówku (Małopolska), zm. 13 I 1989 w Sandomierzu.

Studiował w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, w Carskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu oraz na uniwersytecie w Innsbrucku (Austria), gdzie zdobył doktoraty z teologii i z filozofii. Od 1921 wykładał w Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Habilitował się w 1930 na UJ na podstawie rozprawy Niematerialność duszy ludzkiej u św. Augustyna. Studium filozoficzne. Przez 4 lata wykładał na Wydziale Teologicznym UW jako zastępca profesora; w 1934 objął Katedrę Psychologii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Podczas okupacji niem. był poszukiwany przez gestapo (z powodu przedwojennej krytyki ideologii nazistowskiej). Ukrywał się w stronach rodzinnych; był kapelanem Sióstr Miłosierdzia w Lipowej k. Opatowa. W 1944 podjął zajęcia dydaktyczne na KUL. Był organizatorem nowo erygowanego Wydziału Filozofii oraz pierwszym jego dziekanem, redaktorem pierwszych tomów „Roczników Filozoficznych KUL” (do t. 2–3 za lata 1949–1950 włącznie), członkiem Komitetu Redakcyjnego „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” oraz „Zeszytów Naukowych KUL”. Przez 3 miesiące (po aresztowaniu rektora A. Słomkowskiego) pełnił obowiązki rektora KUL. W 1953 w ramach represji ze strony władz komunistycznych został usunięty z KUL (razem z innymi sześcioma profesorami). Podjął wówczas wykłady w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, ale wkrótce odebrano mu i tam prawo wykładania. Wówczas został skierowany przez władze kościelne do pracy w Sądzie Diecezjalnym na stanowisku sędziego. Po 1956 powrócił na KUL; wykorzystując chwilową liberalizację polityczną w Polsce, zorganizował w ramach Wydziału Filozofii studium psychologii pod nazwą Specjalizacja Filozoficzno-Psychologiczna; kierował nim do 1969, tj. do odejścia na emeryturę. Wykładał psychologię ogólną, charakterologię, psychologię społeczną, historię psychologii, historię filozofii, filozofię religii i psychologię religii. Badał filozofię św. Augustyna, w której szukał inspiracji filozoficznych i psychologicznych. Pisał rozprawy z zakresu historii filozofii, kierunków psychologicznych okresu międzywojennego, zwł. z historii psychologii, psychologii religii, psychologii ogólnej i charakterologii.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji