Kolekcja

Sedlak Włodzimierz

Sedlak Włodzimierz – biolog teoretyk, antropolog, paleontolog, ur. 31 X 1911 w Sosnowcu, zm. 17 II 1993 w Radomiu.

Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1935) pracował jako prefekt w Ćmielowie (1935–1939), w Siennie k. Iłży (1939–1948), w Lublinie (1948–1952) i w Radomiu (1952–1960). Przełomem w jego życiu okazała się decyzja podjęcia studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UMCS (1946–1950). Dzięki wytężonej pracy ukończył studia uzyskując 2 magisteria: w 1949 z antropologii (Kręgi izolacyjne parafii Sienno), w 1950 z pedagogiki (Psychika młodzieży żeńskiej a koedukacja), i doktorat (1951) – Zmienność organizmu jako podstawa biologiczna wychowania (promotor M. Ziemnowicz). Aż do 1960 doktorat z przyczyn ideologiczno-politycznych pozostał niezatwierdzony. W 1960 S. został zatrudniony na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL jako adiunkt. Tu na podstawie rozprawy Możliwość odtworzenia początków ewolucji organicznej na podstawie komponenta krzemowego uzyskał habilitację (1966), którą uznano za należącą do zakresu biologii teoretycznej. W konsekwencji utworzono na KUL Katedrę Biologii Teoretycznej, której został kierownikiem – pełnił tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w 1982. Przez kolejne 9 lat był kuratorem tej katedry, prowadząc także zajęcia zlecone. Tytuł prof. zwyczajnego uzyskał w 1981. Był oryginalnym i kontrowersyjnym uczonym, a także cenionym kaznodzieją.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji