Kolekcja

Skarby Biblioteki

Kolekcja prezentuje wybór najstarszych, najcenniejszych dla historii i kultury obiektów ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

    Prezentujemy w niej rękopisy średniowieczne, nowożytne i współczesne. Szczególnie cenne są: manuskrypt Dekret Gracjana z ok. 1300 roku, przepisany i iluminowany w Tuluzie na południu Francji oraz dyplomy królewskie Elżbiety Łokietkówny, Zygmunta Augusta i innych królów polskich, zawierające przywileje, jakimi monarchowie obdarzali mieszczan lubelskich.
    Wśród starych druków kolekcja ukazuje wybór poloników i druków obcych, prezentujących najstarsze książki – w tym pierwsze dzieła wydane w Krakowie: tzw. Turrecremata z 1474 roku tłoczone przez Kaspra Straubego czy Triod kwietna z 1491 roku wydana przez Szwajpolta Fiola. Możemy tu również obejrzeć książki z bibliotek królewskich: Stanisława Augusta Poniatowskiego czy Marii Leszczyńskiej oraz dzieła z najważniejszych oficyn europejskich: Elzewirów i Krzysztofa Plantina.
    Kolekcja grafiki prezentuje m.in. albumy graficzne z XVI-XVIII w. Zwraca tutaj uwagę dzieło Jacoba Strady, Imperatorum Romanorum [...] wydane w 1559 roku, ilustrowane portretami cesarzy rzymskich. Równie ważne jak przykłady grafiki warsztatowej są też te należące do  kultury masowej, jak np. obrazki święte. W kolekcji zbiorów graficznych ważne miejsce zajmuje zbiór fotografii, w tym przykład najstarszej techniki utrwalania obrazu metodą fotograficzną czyli dageroty.
    Kolekcja atlasów i map gromadzi ważne dla rozwoju kartografii dzieła, takie jak Theatrum Orbis Terrarum Abrahama Orteliusa, w wydaniu z 1584 roku czy mapa: Carte de la Pologne Giovanniego Rizziego-Zannoniego, pierwsza mapa Polski oparta na precyzyjnych pomiarach.
    W zbiorach muzycznych wyróżnia się część Bibliotheca Rudolphina – zbiór muzycznych starych druków i rękopisów z XVI i XVII w., należących niegdyś do legnickiego księcia Jerzego Rudolfa.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji