Kolekcja

Digitalizacja unikatowych periodyków ukraińskich i rosyjskich z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

W zbiorach BU KUL znajduje się kolekcja periodyków wydawanych na terenach dawnych zaborów (austro-węgierskiego i rosyjskiego) w okresie od 2. połowy XIX w. do 1939 roku. Na zbiory składają się wydania, wśród których dominuje prasa codzienna (dzienniki), dwutygodniki, tygodniki, miesięczniki oraz wydania wychodzące kilka razy w tygodniu. Miejscem publikacji tych gazet jest w głównej mierze Lwów, lecz spotykamy także wydania z Wiednia, Przemyśla, Czerniowców, Łucka, Białegostoku oraz Kołomyi.

Zbiory BU KUL, obejmujące periodyki ukraińskie oraz rosyjskie, są unikatowe, biorąc pod uwagę kilka aspektów. Po pierwsze, kwestia występowania. Należy stwierdzić z całym przekonaniem, że wspomniana kolekcja stanowi bezprecedensowe unicum w skali nie tylko Polski, ale i Europy Środkowo-Wschodniej. Czasopisma zgromadzone w BU KUL nie występują, a w tak obszernym zakresie, a tym samym nie mogą być poddane opracowaniu oraz upowszechnieniu w bazach, nie tylko ogólnopolskich, lecz także ukraińskich, a tym bardziej rosyjskich.

Wybrane periodyki mają popularny, podłużny format (typowy dla europejskich tygodników), charakteryzuje je dość uboga szata graficzna, ilustracje pojawiają się bardzo rzadko. Większość czasopism (szczególnie XIX-wiecznych) wyróżnia stylizowany nagłówek: "Bukovina", "Prolom'", "Ukraïns'ke slovo", "Golos Dâkiv", "Ukrains'ka Dumka", "Golos' Bĕlostoka", "Myr''. W periodyku: "Vĕstnik" Peremyskoi Eparhěi" znajdują się obwoluty obejmujące poszczególne roczniki, które ozdobione są dekoracyjnymi bordiurami. W "Ruslanie" natomiast każdy pierwszy numer danego rocznika jest wydrukowany złotą farbą.

Czasopisma wydrukowane zostały na powszechnie używanym w XIX wieku papierze gazetowym maszynowym, bielonym i gładzonym (kalandrowanym), taki można zauważyć w Vĕstnik″u i Ruslanie, większość jednak, zwłaszcza tych XX-wiecznych, wydana jest na papierze sporządzanym z siarczynowej masy celulozowej ze ścierem drzewnym. Ogólnie wszystkie czasopisma cechuje dbałość o harmonię kompozycyjną kolumn oraz proporcję tekstów.

Wszystkie wybrane zeszyty czasopism w liczbie 8 650 zostaną opracowane pod względem opisu bibliograficznego, stworzone zostaną hasła formalne instytucjonalne, osobowe oraz rzeczowe.

Opis na poziomie numeru będzie posiadał pełne dane dotyczące tytułu, miejsca wydania, wydawcy, chronologii oraz opisu fizycznego. Opatrzony zostanie ponadto hasłami przedmiotowymi oraz o-tagowany słowami kluczowymi.

W wyniku realizacji projektu zdigitalizowanych zostanie 8 650 zeszytów czasopism, czyli około 39 tys. stron oraz powstanie 8 650 opracowanych obiektów cyfrowych.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (21)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji