Kolekcja

Zawadzki Arnold

Ks. Arnold Jan Zawadzki, prezbiter archidiecezji łódzkiej, doktor nauk biblijnych, adiunkt przy Katedrze Egzegezy Pism Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych w Instytucie Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Więcej na stronie:

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji