Kolekcja

Jankowski Augustyn

O. Augustyn Jankowski OSB (1916-2005) - mnich tyniecki, dr hab., profesor teologii biblijnej na PAT w Krakowie. Ojciec Augustyn Jankowski należał do najwybitniejszych teologów-biblistów w Polsce. Jest współautorem tłumaczenia Księgi Psalmów oraz autorem tłumaczeń Listów św. Pawła do Efezjan, Filipian, Kolosan, Filemona oraz Apokalipsy św. Jana zawartych w Biblii Tysiąclecia, w której to publikacji przewodniczył kolegium redakcyjnemu i był redaktorem naukowym. Napisał bądź zredagował 30 książek oraz ponad 100 artykułów. Od 1972 roku redagował serię biblijną "Attende lectioni"w Wydawnictwie Księgarni św. Jacka w Katowicach. Publikował także na temat życia zakonnego. http://www.bu.kul.pl/o-augustyn-jankowski-osb-1916-2005-sylwetka,art_11165.html

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji