Kolekcja

Digitalizacja i udostępnienie dyplomów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL znajdują się 242 dyplomy dotyczące różnej tematyki związanej przede wszystkim z Polską. Przechowywane są w Sekcji Rękopisów Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL. Naturą dyplomów jest ich jednostkowy charakter – tworzono je zazwyczaj w pojedynczych egzemplarzach. Biblioteka Uniwersytecka KUL jest więc wyłącznym ich posiadaczem, a większość z nich jest nieznana badaczom.

Pierwszy dokument pochodzi z 1371 roku, ostatni – z końca XX wieku. Proweniencja dyplomów jest różnorodna. Stworzono je w kancelariach: królewskich, książęcych, władz kościelnych, wojskowych, urzędów centralnych, miejskich, ziemskich, uczelni, szkół, władców państw obcych (m.in. Napoleona Bonaparte czy Aleksandra I Romanowa), prezydentów i urzędów państw obcych, różnego rodzaju towarzystw, związków i klubów lub osób prywatnych.

Do najcenniejszej grupy należą dyplomy wystawione przez polskich władców. Materiał z kolekcji rozszerza wiedzę na temat nieznanych faktów historycznych i pozwala poznać nowe aspekty życia społeczno-gospodarczego Polski, poczynając od czasów piastowskich.

Znaczna część kolekcji dotyczy historii Lublina i Lubelszczyzny. Wśród dyplomów najnowszych bardzo interesująca jest grupa pochodzących z wielu państw świata dokumentów potwierdzających nadania różnych godności prezydentowi Lechowi Wałęsie.

Dokumenty zaopatrzone są w pieczęcie. W późnym średniowieczu były one podstawowym elementem legalizacji pism. Od czasów nowożytnych stanowiły środek uwierzytelniania wraz z podpisem. W zespole dyplomów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL pieczęcie w większości przypadków są odciśnięte na powierzchni papieru lub pergaminu (np. pieczęcie lakowe, papierowo- woskowe, tuszowe). 20 pieczęci w kolekcji jest przywieszonych do dokumentów. Są to nieraz bardzo ozdobne pieczęcie woskowe umieszczone w miskach woskowych obszytych skórą lub w innych pojemnikach zwieszonych na pergaminowych paskach lub kolorowych sznurkach. Także szata graficzna wielu dokumentów jest na bardzo wysokim poziomie artystycznym, co czyni je cennymi obiektami sztuki.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (6)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji