Kolekcja

Varia

Kolekcja obejmuje różne dokumenty ze zbiorów ks. Bronisława Usassa, niejednolite pod względem tematycznym i czasowym. Zawiera m.in. ustawy konstytucyjne rożnych krajów europejskich, wiadomości historyczno-statystyczne o kościołach rzymskokatolickich w diecezji mińskiej, dokumenty dotyczące rewindykacji polskiego mienia kulturalnego z rąk rządu radzieckiego, wykaz obywateli polskich przebywających w więzieniach rosyjskich.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji