Kolekcja

Dziedzictwo Kulturowe

Kolekcja zawiera cyfrowe kopie wybranych publikacji przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL: czasopism, dokumentów życia społecznego, piśmiennictwa teologicznego, zbiorów specjalnych oraz regionaliów obejmujących Lubliniana i Kresy Wschodnie.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (8)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji