Kolekcja

Kościół i Prawo

Kościół i Prawo to półrocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa kanonicznego oraz relacji między państwem a Kościołem.

Czasopismo "Kościół i Prawo" wydawane było przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1981-1998 pod redakcją naukową ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego.
Reaktywowane zostało w 2012 r. przez TN KUL we współpracy z WPPKiA pod redakcją ks. dr hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL.

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 roku (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 74/15) wpisano czasopismo "Kościół i Prawo" do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1431.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 8 punktów.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji