Title:

Nouvelle Methode Pour aprendre la Langue Françoise à l'Usage De Toutes les Jeunes Personnes, qui veulent s'exercer : Comme aussi, pour les Démoiselles Pensionaires de la Visitation Sainte Marie : Enrichi des Plusieurs choses trés nécessaires, sur les Anciennes Editions : Donnée au Public Par les Dittes Réligieuses de la Visitation Ste Marie, du Monastere de Lublin. Tome Premier = Krotki Sposób Do Nauczenia się Języka Francuskiego, Wszystkim wprawdzie, Pragnącym Umieć ten Język; a mianowicie Damom Swieckim, na Edukacyi w Klasztorach Nawiedzenia N. P. Maryi zostaiącym : Z Przydatkiem Wielu bardzo potrzebnych Rzeczy nad Dawnieysze Edycye Podany do Druku Przez Pomieniene Zakonnice, Nawiedzenia N. P. Maryi Klasztoru Lubelskiego. T. 1.

Alternative title:

Krotki sposób do nauczenia się języka francuzkiego, wszystkim wprawdzie pragnącym umieć ten język ; Krótki sposób do nauczenia się języka francuzkiego, wszystkim wprawdzie pragnącym umieć ten język

Creator:

Duchênebillot, F. D. (16..-17..).

Contributor:

Potocka, Cecylia Urszula (1747-1772). ; Drukarnia Jezuitów (Lublin). ; Ordo Visitationis Beatae Mariae Virginis. Klasztor (Lublin).

Description:

Na verso k. tyt. znajduje się herb Potockich-Pilawa oraz herb Kątskich-Brochowicz. ; Nazwisko aut. ustalone na podst. bibliogr. ; Na [1] k. rekto dedykacja: "A Son Excellence Mademoiselle la Comtesse Cecile Potocka [...]" pannie Cecylii Potockiej córce marszałka Sejmu, podpisana "les Trés Humbles, & Trés Affectionées en Nôtre Seigneur, Serventes, Réigieusses de la Visitation de Sáinte Vierge du Monastére de Lublin". ; Niekonsekwencje w liczb.: po s. 31 występuje s. 2 następnie ss. 32-33, po s. 33 występuje ss. 24-25 [i.e. 34-35], po s. 110 występuje s. 1011 [i.e. 111], po s. 243 występuje ss. 344-419, po s. 419 występuje ss. 421-436, po s. 436 wystepują ss. 438-463. Błędnie oznaczona sygn. F5 [i.e. F4].

Place of publishing:

W Lublinie

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

w Drukarni J. K. M. Collegium Lubelskiego Societatis Jesu

Date issued:

1755.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

[8] k., 463 [i.e. 371] s., [1] k. niesygn., sygn. 1-8, A-X8, Y5 8°.

Call number:

XVIII.6008

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 15, 353 ; Bibliogr. Lubel., 204

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol ; Teksty w jęz. pol. i fr.

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10005 - Sekcja Starych Druków - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003433160