Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Object availability
 • Creator
 • Contributor
 • Subject
 • Publisher
 • Date created
 • Date issued
 • Date copyrighted
 • Type
 • Rights holder

Search for: [Date issued = 1920.01.01 - 1920.12.31]

Number of results: 2 518

items per page

Makuszyński, Kornel (1884-1953).

a - dokument piśmienniczy (druk)

Strug, Andrzej (1871-1937). Skwarczyński, Adam (1886-1934).

a - dokument piśmienniczy (druk)

Sawiczewski, Stanisław

k - dokumenty ikonograficzne (dwuwymiarowe)

Kossak, Wojciech

k - dokumenty ikonograficzne (dwuwymiarowe)

Ĉeĥoslavaka Asocio Esperantista. Esperantista klubo (Pilzeń).

a - dokument piśmienniczy (druk)

Ĉeĥoslavaka Asocio Esperantista. Esperantista klubo (Pilzeń).

a - dokument piśmienniczy (druk)

Lublin (Polska). Magistrat. Wydział Statystyczny. Lublin (Polska). Magistrat. Miejskie Biuro Statystyczne.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Lublin (Polska). Magistrat. Wydział Statystyczny. Lublin (Polska). Magistrat. Miejskie Biuro Statystyczne.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Lublin (Polska). Magistrat. Wydział Statystyczny. Lublin (Polska). Magistrat. Miejskie Biuro Statystyczne.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Lublin (Polska). Magistrat. Wydział Statystyczny. Lublin (Polska). Magistrat. Miejskie Biuro Statystyczne.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Lublin (Polska). Magistrat. Wydział Statystyczny. Lublin (Polska). Magistrat. Miejskie Biuro Statystyczne.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Lublin (Polska). Magistrat. Wydział Statystyczny. Lublin (Polska). Magistrat. Miejskie Biuro Statystyczne.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Lublin (Polska). Magistrat. Wydział Statystyczny. Lublin (Polska). Magistrat. Miejskie Biuro Statystyczne.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Lublin (Polska). Magistrat. Wydział Statystyczny. Lublin (Polska). Magistrat. Miejskie Biuro Statystyczne.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Lublin (Polska). Magistrat. Wydział Statystyczny. Lublin (Polska). Magistrat. Miejskie Biuro Statystyczne.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Owiński, Jan. Flasiński, Marian (polityka). Habuda, Michał (1889-1936).

a - dokument piśmienniczy (druk)

Owiński, Jan. Flasiński, Marian (polityka). Habuda, Michał (1889-1936).

a - dokument piśmienniczy (druk)

Straż Kresowa.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Drukarnia M. Schmitta i S-ki. Moniales Franciscales a SSmo Sacramento.

a - dokument piśmienniczy (druk)

Erlich, Henryk (1882-1942).

a - dokument piśmienniczy (druk)

Erlich, Henryk (1882-1942).

a - dokument piśmienniczy (druk)

Erlich, Henryk (1882-1942).

a - dokument piśmienniczy (druk)

Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich (Lublin).

a - dokument piśmienniczy (druk)

Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich (Lublin).

a - dokument piśmienniczy (druk)

This page uses 'cookies'. More information