Object structure

Title:

Zapiski Otděleniâ Russkoj i Slavânskoj Arheologii Imperatorskago Russkago Arheologičeskago Obŝestva

Alternative title:

Zapiski Otděleniâ Russkoj i Slavânskoj Arheologii Imperatorskago Russkago Arheologičeskago Obŝestva. T. 5, nr 2 (1904)

Contributor:

Platonov, Sergej Fedorovič (1860-1933). Red. ; Imperatorskaâ akademiâ nauk (Petersburg) ; Imperatorskoe Russkoe Arheologičeskoe Obŝestvo. Otdelenie russkoj i slavânskoj arheologii

Subject:

Archeologia Rosja 1870-1914 czasopisma ; Archeologia Rosja 1900-1945 czasopisma ; Czasopisma rosyjskie 1900-1945 ; Czasopisma rosyjskie 1870-1914

Description:

Niereg. ; Opis na podst. t. 3 (1882), t. 5, vyp. 1 (1903), t. 5, vyp. 2 (1904) ; Daty wyd. na podst. bazy ISSN ; W t. 5 (1903), red.: S. F. Platonov

Place of publishing:

Sanktpeterburg ; (Sanktpeterburg)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Imperatorskaâ akademiâ nauk ; (Tipografiâ Imperatorskoj Akademii Nauk)

Date issued:

1851-1917

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

il. ; 29 cm

Identifier:

ISSN: 2071-4556

Call number:

V-41 A

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

rus

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003178711