Obiekt

Tytuł: Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stanisławowie za Rok Szkolny ....

Tytuł odmienny:

Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Gimnazjum w Stanisławowie za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Dyrekcyi Ces. Król. Gimnazyum w Stanisławowie za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Dyrekcji Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum w Stanisławowie za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum I. z Polskim Językiem Wykładowym w Stanisławowie za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Gimnazjum I. z Polskim Językiem Wykładowym w Stanisławowie za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum z Wykładowym Językiem Polskim w Stanisławowie za Rok Szkolny ...

Opis:

Sprawozdanie (CK Gimnazjum ; Stanisławów) ; Rocz. ; Opis na podst nr z r. 1884 i 1906/7, BNPol online, PBC online oraz Książnica Kopernikańska w Toruniu ; 1878-1881 miejsce wyd.: Lwów ; Od 1886 r. druk. B. Laskowskiego i Spółki. W 1889 i późn. latach druk. Stanisława Chowańca ; Od 1889/90 zm. numeracji ; Pierwszy znany nr wyd. w 1876

Miejsce wydania:

Stanisławów ; (Stanisławów)

Sponsor digitalizacji:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

Nakładem Funduszu Naukowego ; (Z drukarni Jana Dankiewicza)

Współtwórca:

CK Gimnazjum (Stanisławów)

Data wydania:

[1876]-1914

Format:

application/octet-stream

Rozmiar:

25 cm

Sygnatura:

V-13768

Język:

pol

Jest wersją:

Oryginał drukowany

Zastąpiony przez:

Sprawozdanie Dyrekcji I. Gimnazjum Państwowego w Stanisławowie za Rok Szkolny ... 1921-[1931]

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Właściciel praw:

-

Digitalizacja:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003182400

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji