Object structure

Title:

Sbornik Russkago Istoričeskago Obŝestva

Alternative title:

Sbornik Russkago Istoričeskago Obŝestva. T. 9 (1872)

Contributor:

Byčkov, A. O. Red. ; Polovcov, Aleksandr Aleksandrovič (1832-1909). Red. ; Russkoe istoričeskoe obŝestvo

Subject:

Rosja historia źródła czasopisma ; Czasopisma rosyjskie 1870-1914 ; Czasopisma naukowe Rosja 1870-1914

Description:

Niereg. ; T. 1 (1867)-T. 12 (1873) ; Druk. na zamówienie tow., pod red. członków tow.: A. F. Byčkova i A. A. Polovcova ; Niektóre tomy mają własne tyt. ; Daty wyd. wg ISSN online: 1867-1916 ; Daty wyd.: 1867-1873 z autopsji

Place of publishing:

S. Peterburg [Petersburg] ; (S. Peterburg)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Russkoe istoričeskoe obŝestvo ; (v tipografìi A. Tranšelâ)

Date issued:

1867-1873

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

27 cm

Identifier:

ISSN: 1029-1490

Call number:

V-38

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

rus

Is version of:

Oryginał drukowany

Is replaced by:

Sbornik Imperatorskago Russkago Istoričeskago Obŝestva T. 13 (1874)-T. 148 (1916)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003180697