Object structure

Title:

Sbornik Imperatorskago Russkago Istoričeskago Obŝestva

Alternative title:

Sbornik Imperatorskago Russkago Istoričeskago Obŝestva. T. 36 (1882)

Contributor:

Polovcov, Aleksandr Aleksandrovič (1832-1909). Red. ; Imperatorskoe Russkoe istoričeskoe obŝestvo

Subject:

Rosja historia źródła czasopisma ; Czasopisma rosyjskie 1870-1914 ; Czasopisma naukowe Rosja 1870-1914

Description:

Niereg. ; T. 13 (1874)-T. 148 (1916) ; Druk. na zamówienie tow., pod red. sekretarza tow.: A. A. Polovcova ; Niektóre tomy mają własne tyt. ; Wg ISSN online wyd. w 1916 ; Daty wyd.: 1874-1916 z autopsji

Place of publishing:

S. Peterburg [Petersburg] ; (S. Peterburg)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Imperatorskoe Russkoe istoričeskoe obŝestvo ; (Tipografìa Imperatorskoj Akademìi Nauk)

Date issued:

1874-1916

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

27 cm

Identifier:

ISSN: 1029-2772

Call number:

V-38

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

rus

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Sbornik Russkago Istoričeskago Obŝestva T. 1 (1867)-T. 12 (1873)

Is replaced by:

Sbornik Russkogo Istoričeskogo Obŝestva 1999- 1729-6390

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003186045