Object

Title: Schematismus Ordinis Minorum S[eraphici] P[atris] Francisci Conventualium Provinciae S[ancti] Antonii Paduani in Regis Galiciae et Lodomeriae nec non Monialium S[anctae] Clarae ...

Alternative title:

Album Fratrum Minorum S[ancti] Francisci Conventualium nec non Sororum Ordinis S[ancti] Franc[isci] Clarissarum Almae Provinciae Galicianae S[ancti] Antonii Patavini pro Anno Domini ... 1889

Contributor:

Ordo Fratrum Minorum Conventualium. Prowincja Galicyjska św. Antoniego Padewskiego

Description:

Opis na podst. rocz. 1858 i 1889 ; Tyt. wg nagł. ; W 1899 m. wyd. nał. i druk.: Cracovia : Sumpt. PP. Minor. S. fr. Conventualium, Typis Universitatis Jagellonicae

Place of publishing:

[S.l.]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.]

Date issued:

[18uu-19uu]

Format:

application/octet-stream

Extent:

21 cm

Call number:

V-15980

Bibliographic citation:

Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich [...] / Edyta Chomentowska [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [...]. T. 100. - Lublin, 2013, s. 110

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Is replaced by:

Schematismus Fratrum Minorum S[ancti] Francisci Conventualium Provinciae S[ancti] Antonii Patavini et B[eati] Jacobi de Strepa in Polonia 1927-1936

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001307244

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information