Object structure

Title:

Schematismus Fratrum Minorum S[ancti] Francisci Conventualium Provinciae S[ancti] Antonii Patavini et B[eati] Jacobi de Strepa in Polonia

Alternative title:

Schematismus Fratrum Minorum S[ancti] Francisci Conventualium (OO. Franciszkanów) Provinciae S[ancti] Antonii Patavini et B[eati] Jacobi de Strepa in Polonia (1930)

Contributor:

Ordo Fratrum Minorum Conventualium. Prowincja OO. Franciszkanów św. Antoniego Padewskiego i bł. Jakuba Strzemię (Kraków)

Subject:

Ordo Fratrum Minorum Conventualium. Prowincja OO. Franciszkanów św. Antoniego Padewskiego i bł. Jakuba Strzemię (Kraków) spisy ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska 1900-1945

Description:

Rocz. ; 1927-1936 ; W 1935 m. wyd. i wyd.: Niepokalanów : "Rycerz Niepokalanej" ; W 1936 m. wyd. i wyd.: Cracovia : typographia "Powściągliwość i praca"

Place of publishing:

Grodno

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

"Rycerz Niepokalanej"

Date issued:

1927-1936

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

20 cm

Call number:

V-15980

Bibliographic citation:

Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich [...] / Edyta Chomentowska [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [...]. T. 100. - Lublin, 2013, s. 111 ; Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 728

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Schematismus Ordinis Minorum S[eraphici] P[atris] Francisci Conventualium Provinciae S[ancti] Antonii Paduani in Regis Galiciae et Lodomeriae nec non Monialium S[anctae] Clarae ... 18uu-19uu

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001251841