Object structure

Title:

Schematismus Provinciae S[ancti] Hiacinthi Ordinis Patrum et Fratrum Praedicatorum in Regnis Galiciae et Lodomeriae Existentium

Alternative title:

Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum Almae Provinciae S[ancti] Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi (1913)

Contributor:

Ordo Fratrum Praedicatorum. Prowincja Galicyjska

Subject:

Ordo Fratrum Praedicatorum. Prowincja Galicyjska spisy ; Dzienniki i czasopisma religijne Ukraina Lwów 1900-1945 ; Dzienniki i czasopisma religijne Ukraina Lwów 19 w. ; Prasa katolicka Ukraina Lwów 19 w. ; Prasa katolicka Ukraina Lwów 1900-1945

Description:

Rocz. ; Częste zmiany formatu ; W 1857 miejsce wyd. i wyd.: Leopolis : typis M. F. Poremba ; W 1882 miejsce wyd. i wyd.: Leopolis : typis A. Wajdowicz (Ant. Poremba) ; W 1891 miejsce wyd. i wyd.: Leopolis : typis Felicis Bednarski (Ant. Poremba) ; Od 1893 miejsce wyd. i wyd.: Leopolis : sumpt. S. Ord. FFR. Praed., typis Felicis Bednarski (Ant. Poremba) ; Pierwszy znany rocz.: 1854 na podst. Estr. XIX ; Ostatni znany rocz.: 1918

Place of publishing:

Leopolis

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

17 cm

Call number:

V-6856

Bibliographic citation:

Estr. XIX, wyd. 1, t. 4, s. 190 ; Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 52 ; Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich [...] / Edyta Chomentowska [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [...]. T. 100. - Lublin, 2013, s. 105

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Elenchus Conventuum Secundum Antiquitatis Ordinem cum Specifica Nominatione Religiosorum ac Monialium in Ijsdem Degentium Provinciae Polonae S[ancti] Hiacinthi CPRP. Sacri Ordinis Praedicatorum 1850

Is replaced by:

Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum Almae Provinciae S[ancti] Hyacinthi in Polonia 1920-1937

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003203671