Object structure

Title:

Catalogus Universi Cleri Archi-dioecesis Leopoliensis Ritus Armeni pro Anno Domini ...

Alternative title:

Catalogus Universi Cleri et Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Armeno-Catholici Ineunte Anno 1891 (1891)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Archidiecezja Lwowska Obrządku Ormiańskiego

Subject:

Dzienniki i czasopisma religijne Ukraina Lwów 1900-1945 ; Dzienniki i czasopisma religijne Ukraina Lwów 19 w. ; Prasa katolicka Ukraina Lwów 1900-1945 ; Ecclesia Catholica. Archidiecezja Lwowska Obrządku Ormiańskiego 1900-1945 spisy ; Ecclesia Catholica. Archidiecezja Lwowska Obrządku Ormiańskiego 19 w. spisy

Description:

Rocz. ; W 1928 druk.: impressum in typographia "Słowo Polskie" ; Od 1924 wyd. i druk.: sumptibus Curiae Metrop. ritus armeni; pressum in typographia A. Gojawiczyński ; Od 1908 druk.: impressum in typographia "Polonia" ; Od 1918 wyd. i druk.: sumptibus Consistorii Metropolitani ritus armeni, in typographia "Pospieszna" ; W 1886 druk.: impressum in typograpia Pilleri et companiae ; Od 1925 druk.: impressum in typographia "Polska" ; Od 1898 druk.: impressum in typographia catholica Josephi Chęciński ; Od 1880 druk.: impressum in typographia "Ludowa" ; 1861-1935

Place of publishing:

Leopolis

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Cornelii Piller

Date issued:

1861-1935

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

19 cm

Call number:

V-1364 A

Bibliographic citation:

Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce 1918-1944, poz. 59

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001700108