Object structure

Title:

Elenchus Omnium Ecclesiarum necnon Universi Cleri Saecularis ac Regularis Dioeceseos Lodziensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Elenchus Omnium Ecclesiarum necnon Universi Cleri Saecularis ac Regularis Dioeceseos Lodziensis pro Anno Domini 1929

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łódzka czasopisma ; Ecclesia Catholica. Diecezja Łódzka spisy ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Łódź 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska Łódź 1900-1945

Description:

Rocz. ; 1929-1935

Place of publishing:

Lodzia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Sumptibus Seminarii Episcopalis Lodziensis

Date issued:

1929-1935

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

17 cm

Call number:

V-1289 A

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 155

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Lodziensis pro Anno Domini ... 1922-1927

Is replaced by:

Spis Duchowieństwa i Parafij Diecezji Łódzkiej 1936-1966

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2007850024