Object structure

Title:

Spis Duchowieństwa i Parafij Diecezji Łódzkiej

Alternative title:

Spis Duchowieństwa i Parafij Diecezji Łódzkiej (1937)

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łódzka czasopisma ; Ecclesia Catholica. Diecezja Łódzka spisy ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Łódź 1900-1945 ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Łódź 1945-1970 ; Prasa katolicka Polska Łódź 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska Łódź 1945-1970

Description:

Niereg., 1955-1966 ; Rocz., -1948 ; 1936-1939; 1946-1966 ; Od 1955 r. zmiana formatu na 21 cm ; Nie wyd. w l. 1940-1945

Place of publishing:

Łódź

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Nakładem Seminarjum Duchownego w Łodzi

Date issued:

1936-1939, 1946-1966

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

19 cm

Call number:

V-1289 A

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 155

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Elenchus Omnium Ecclesiarum necnon Universi Cleri Saecularis ac Regularis Dioeceseos Lodziensis pro Anno Domini ... 1929-1935

Is replaced by:

Diecezja Łódzka 1973-1987

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2007850023