Object structure

Title:

Elenchus Ecclesiarum et Cleri Dioecesis Pinskensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Elenchus Ecclesiarum et Cleri Dioecesis Pinskensis pro Anno Domini 1929

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Pińska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Pińska 1900-1945 czasopisma ; Ecclesia Catholica. Diecezja Pińska 1900-1945 wydawnictwa informacyjne ; Kościół katolicki duchowieństwo 1900-1945 spisy ; Kościół katolicki duchowieństwo 1900-1945 czasopisma ; Pińsk (Białoruś) 1900-1945 czasopisma ; Prasa religijna Białoruś Pińsk 1900-1945 ; Czasopisma polskie Białoruś Pińsk 1900-1945 ; Wydawnictwa informacyjne polskie 1900-1945 czasopisma ; Dzienniki i czasopisma religijne Białoruś Pińsk 1900-1945

Spatial coverage:

Pińsk (Białoruś)

Description:

Rocz. ; 1927-1932 ; Od 1928 druk.: typis Typographiae Dioecesanae

Place of publishing:

Pinscum

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Officinae Dioecesanis

Date issued:

1927-1932

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

21 cm

Call number:

V-1755A

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 157

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Is replaced by:

Spis Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R. P. ... 1933/34-1939

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003066528