Object structure

Title:

Directorium Officii Divini pro Dioecesi Premisliensi Juxta Rubricas Breviarii & Missalis Romani tam Generales, quam Particulares, & Decreta Sacrae Rituum Congregationis in Annum ...

Alternative title:

Directorium Officii Divini pro Dioecesi Premisliensi Juxta Rubricas Breviarii & Missalis Romani tam Generales, quam Particulares, & Decreta Sacrae Rituum Congregationis in Annum ... (1820)

Contributor:

Gołębiowski, Jan (drukarz). Wyd. ; Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska kalendarze ; Kalendarz liturgiczny

Description:

Rocz. ; 1820-19?? ; Ostatni znany rocznik 1907

Place of publishing:

Premisliae

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Joannis Golembiowski Ep. Typographi

Date issued:

1820-19??

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

18 cm

Call number:

V-3637

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Is replaced by:

Directorium Officii Divini Rite Persolvendi Sacrique Celebrandi ad Usum Cleri Saecularis Dioecesis Premisliensis R[itus] L[atini] pro Anno Domini ... 1916-1971

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001266859