Object structure

Title:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Premisliensis tum Saecularis tum Regularis Ritus Latini

Alternative title:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Premisliensis tum Saecularis tum Regularis Ritus Latini (1835)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska spisy ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Przemyśl 19 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Przemyśl 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska Przemyśl 19 w. ; Prasa katolicka Polska Przemyśl 1900-1945

Description:

Rocz. ; 1833-1917 ; Od 1859 r. format 21 cm ; Współwyd. z: Status Scholarum Nationalium in Dioecesi Premisliensi R[itus] L[atini] pro Anno ... 1833-1843

Place of publishing:

Premislia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typographia Episcopali r. graeci

Date issued:

1833-1916

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

18 cm

Call number:

V-1304

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Cathalogus Cleri Dioecesis Premisliensis tum Saecularis tum Regularis 1829-1932

Is replaced by:

Elenchus Cleri Dioeceseos Rit[us] Lat[ini] Premisliensis A[nno] D[omini] ... 1919-1924

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001266875