Object structure

Title:

Schematismus der Volksschulen und des Lehrpersonals in der Przemysler Lat. Diözese für das Jahr ...

Alternative title:

Schematismus der Volksschulen und des Lehrpersonals in der Przemysler Lat. Diözese für das Jahr ... (1845)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska spisy ; Personel szkolny Polska Przemyśl (region) 19 w. spisy

Description:

Rocz. ; 1844- ; Ostatni znany rocznik 1846 r. ; Współwyd. z: Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Premisliensis tum Saecularis tum Regularis Ritus Latin 1833-1917

Place of publishing:

Przemyśl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Gedruckt in der gr. kath. bischöfl. Buchdruckerey

Date issued:

1843-[1845]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

19 cm

Call number:

V-1304

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

ger

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Status Scholarum Nationalium in Dioecesi Premisliensi R[itus] L[atini] pro Anno ... 1810-1843

Is replaced by:

Szematyzm Szkół Ludowych i Ich Nauczycieli pod Kierunkiem Konsystorza Przemyskiego Obr. Łac. na Rok... 1853-[1866]

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001369464