Object structure

Title:

Szematyzm Szkół Ludowych i Ich Nauczycieli pod Kierunkiem Konsystorza Przemyskiego Obr. Łac. na Rok...

Alternative title:

Szematyzm Szkół Ludowych i Ich Nauczycieli pod Kierunkiem Konsystorza Przemyskiego Obr. Łac. na Rok 1857

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska

Subject:

Prasa katolicka Polska Przemyśl 19 w. ; Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska spisy ; Personel szkolny Polska Przemyśl (region) 19 w. spisy ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Przemyśl 19 w.

Description:

Rocz. ; 1853- ; Ostatni znany rocznik za 1866 r. ; Od 1859 r. miejsce wyd. Jasło ; Współwyd. z: Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Premisliensis tum Saecularis tum Regularis Ritus Latin 1833-1917

Place of publishing:

Przemyśl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Kapituła Przemyska Obr. Gr. Kat.

Date issued:

1853-[1865]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

19-21 cm

Call number:

V-1304

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Schematismus der Volksschulen und des Lehrpersonals in der Przemysler Lat. Diözese für das Jahr ... 1844-[1846]

Is replaced by:

Elenchus Cleri Dioeceseos Rit[us] Lat[ini] Premisliensis A[nno] D[omini] ... 1919-1924

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001369567