Object structure

Title:

Schematyzm Diecezji Przemyskiej Ob[rządku] Łac[inskiego]

Alternative title:

Schematyzm Diecezji Przemyskiej Ob[rządku] Łac[inskiego] (1938)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska spisy ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Przemyśl 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska Przemyśl 1900-1945

Description:

Rocz. ; 1938

Place of publishing:

Przemyśl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Nakładem Kurii Biskupiej Ob. Łac.

Date issued:

1938

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

22 cm

Identifier:

ISSN: 1234-1185

Call number:

V-1304

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Rit[us] Lat[ini] Premisliensis pro Anno Domini ... 1925-1937

Is replaced by:

Rocznik Diecezji Przemyskiej na Rok ... 1952-1984

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001267025