Show structure

Title:

Sprawozdanie Dyrektora c. k. Gimnazyum Lwowskiego im. Franciszka Józefa za Rok Szkolny ....

Alternative title:

Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa za Rok Szkolny .... (1907)

Contributor:

Gimnazjum im. Franciszka Józefa I (Lwów)

Subject:

Gimnazjum im. Franciszka Józefa I (Lwów) czasopisma ; Gimnazjum im. Franciszka Józefa I (Lwów) uczniowie rejestry ; Nauczanie w szkołach średnich Ukraina Lwów 1870-1914 czasopisma ; Programy nauczania Ukraina Lwów 1870-1914 czasopisma

Description:

Sprawozdanie (Gimnazjum im. Franciszka Józefa I ; Lwów) ; Rocz. ; 1868-1917/1918 ; W latach 1909-1911 : Drukarnia Udziałowa ; 1912-1918 : Drukarnia Jakubowskiego i Sp. ; Informacja o pierwszym znanym sprawozdaniu wg "spisu rozpraw umieszczonych w Sprawozdaniach Dyrekcyi c. k. Gimanazyum im. Franciszka Józefa we Lwowie" w roczniku 1914 ; Opis na podst. rocznika 1876 ; Od roku szkolnego 1887 nieistotna zm. tyt.: Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa za Rok Szkolny ... ; Od roku szkolnego 1912 nieistotna zm. tyt.: Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum im. Franciszka Józefa we Lwowie za Rok Szkolny ...

Place of publishing:

Lwów ; (Lwów)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Nakładem Funduszu Naukowego ; (Drukarnia Związkowa)

Date issued:

1868-1918

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

23 cm

Call number:

V-7172

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Is replaced by:

Sprawozdanie Dyrekcji Państowego III Gimnazjum Lwowskiego im. Króla Stafana Batorego za Rok Szkolny ... 1918/1919-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx002425066